XML English Abstract Print


1- دکترای روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان پزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
2- دکترای روان شناسی بالینی، دانشیار، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان پزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
3- دکترای فیزیک پزشکی، استاد، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
4- دکترای آمار، گروه همه گیرشناسی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران ، r.zare88@yahoo.com
5- دکترای روان شناسی بالینی، استادیار، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان پزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
6- دکترای آمار، استادیار، گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
7- دکترای تصویربرداری عصبی، استادیار، گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد، دانشکده فنآوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (147 مشاهده)
اهداف: پرسشنامه 9 آیتمی سلامت بیمار (PHQ-9) از مقیاس­های پرکاربرد در حوزه غربالگری، تشحیص و پایش درمان افسردگی است. تاکنون چهار مطالعه در ایران برخی ویژگی­های روان­سنجی آن را در جمعیت بیماران جسمی و روان­پزشکی مورد بررسی قرار داده­اند، با این همه، برخی ابعاد روان­سنجی آن هنوز به اندازه کافی ارزیابی نشده و در جمعیت دانشجویی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر آنست که جنبه­های بیشتری از ویژگی­های روان­سنجی PHQ-9 در ایران را با تمرکز بر جمعیت دانشجویی مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش­ ها: در قالب یک مطالعه توصیفی، 463 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 98-97 از طریق نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده و مقیاس­های پژوهش را تکمیل کردند. برای بررسی پایایی نسخه فارسی PHQ-9 از دو شیوه همسانی درونی و بازآزمایی با فاصله 2 هفته استفاده شد. اعتبار سازه آن در نمونه دانشجویان، با استفاده از تحلیل­های عامل اکتشافی و تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی اعتبار همگرا از ویراست دوم پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، خرده­مقیاس افسردگی مقیاس 21 آیتمی افسردگی اضطراب استرس (DASS-21)، خرده­مقیاس روان­رنجورخویی پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO-FFI) و خرده­مقیاس عاطفه منفی مقیاس­های عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS) استفاده به عمل آمد. همچنین برای بررسی اعتبار افتراقی از خرده­مقیاس گشودگی NEO-FFI و خرده­مقیاس عاطفه مثبت PANAS استفاده شد.
یافته ­ها: برطبق نتایج به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ 856/0 و ضریب همبستگی درون­طبقه­ای 869/0 نشان­دهنده، به ترتیب، همسانی درونی و پایایی بازآزمایی بالای PHQ-9 بودند. تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از آن بود که تمام سؤالات در یک عامل قرار گرفته و 59/47 درصد از واریانس کل را تبیین می­کنند. تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که همه سؤالات به یک عامل مربوط می­شوند. همبستگی مثبت PHQ-9 با BDI-II (769/0=r)، خرده­مقیاس روان­رنجورخویی NEO-FFI (508/0=r)، خرده­مقیاس افسردگی DASS-21 (647/0=r) و خرده مقیاس عاطفه منفی PANAS (430/0=r) نشان دهنده اعتبار همگرا و همبستگی منفی آن با خرده­مقیاس عاطفه مثبت PANAS (444/0-=r) بیانگر اعتبار افتراقی­اش بود، در حالی که با خرده­مقیاس گشودگی NEO-FFI (116/0=r) رابطه معناداری را نشان نداد.
نتیجه­ گیری: در مجموع، از یافته­های پژوهش حاضر می­توان نتیجه گرفت که PHQ-9 به عنوان ابزاری کوتاه این قابلیت را دارد که در حوزه­های بالینی و پژوهشی به منظور غربالگری، تشخیص و پایش درمان افسردگی بالینی و/یا زیربالینی در جمعیت دانشجویی مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: افسردگی، ساختار عاملی، اعتبار، پایایی
متن کامل [PDF 1755 kb]   (69 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1399/1/17 | پذیرش: 1399/3/27

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb