دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 416-425 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghorashi Z, Loripoor M, Lotfipur-Rafsanjani S M. Mobile Access and Sexting Prevalence in High School Students in Rafsanjan City, Iran in 2015. IJPCP. 2019; 24 (4) :416-425
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2744-fa.html
قرشی زهره، لری پور مرضیه، لطفی پور رفسنجانی سیده مریم. میزان دسترسی به تلفن همراه و شیوع استفاده از آن برای تبادل مفاهیم جنسی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان، سال 1394. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1397; 24 (4) :416-425

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2744-fa.html


1- دکترای سلامت باروری، استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
2- دکترای سلامت باروری، استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. ، marzeyehloripoor@yahoo.com
3- کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات و مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
چکیده:   (3441 مشاهده)
اهداف ارتقای تکنولوژی‌های ارتباطات الکترونیکی در کنار فواید و منافع آن، نوجوانان را با خطرات و تهدیدهای جدید روبه‌رو کرده است. در حیطه تلفن همراه یکی از این تهدیدها روبه‌رو‌شدن و درگیر‌شدن نوجوانان با دریافت و ارسال پیامک‌های حاوی مفاهیم و تصاویر جنسی است. این تحقیق به منظور تعیین دسترسی به تلفن همراه و شیوع استفاده از آن برای رد‌و‌بدل‌کردن پیامک‌هایی با مفاهیم و تصاویر جنسی در نوجوانان دبیرستانی شهر رفسنجان انجام شد.
مواد و روش ها این مطالعه پژوهشی توصیفی‌مقطعی بود که بر دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر رفسنجان انجام شد. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای طبقه‌ای و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای حاوی اطلاعات مربوط به دسترسی به تلفن همراه و کمیت و کیفیت استفاده از آن برای ردوبدل‌کردن پیامک بود. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۳ شده و با آزمون‌های آماری تی تست و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها از مجموع ۹۹۴ نفر نمونه‌های پژوهش، فقط ۱۰/۹ درصد تلفن همراه نداشتند. ۶۲/۷ درصد واحدهای پژوهش به تلفن همراه هوشمند و خدمات اینترنتی دسترسی داشتند. ۳۴/۷ درصد در شش ماه گذشته پیامک حاوی تصاویر یا مفاهیم جنسی دریافت کردند و ۱۵/۷ درصد چنین پیامکی فرستاده بودند. بین دریافت (P<۰/۰۰۰۱) و ارسال (P<۰/۰۰۰۱) پیامک جنسی با تعداد کل پیامک فرستاده‌شده در روز ارتباط معنی‌دار آماری به دست آمد.
نتیجه گیری دسترسی به تلفن همراه بین نوجوانان ایرانی، گسترده و استفاده از این وسیله برای رد‌و‌بدل‌کردن مفاهیم و تصاویر جنسی در نوجوانان شایع است. همچنین دسترسی و استفاده از تلفن همراه نوجوانان را با خطرات ارتباط پرخطر با جنس مخالف روبه‌رو می کند. و لزوم مداخله والدین و برنامه ریزی برای آموزش والدین را آشکار می‌کند.
متن کامل [PDF 1758 kb]   (1549 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2462 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1396/6/3 | پذیرش: 1397/5/10 | انتشار: 1398/12/20

فهرست منابع
1. Houck C, Barker D, Rizzo C, Hancock E, Norton A, Brown L. Sexting and sexual behavior in at-risk adolescents. Pediatrics. 2014; 133(2):276-82. [DOI:10.1542/peds.2013-1157] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1542/peds.2013-1157]
2. Bailin A, Milanaik R, Adesman A. Health implications of new age technologies for adolescents: A review of the research. Current Opinion in Pediatrics. 2014; 26(5):605-19. [DOI:10.1097/MOP.0000000000000140] [PMID] [DOI:10.1097/MOP.0000000000000140]
3. Madden M, Lenhart A, Duggan M, Cortesi S, Gasser U. Teenagers and technology 2013 [Internet]. 2013 [Updated 2013 March 13]. Available from: http://www.pewinternet.org/2013/03/13/teens-and-technology-2013/
4. Lenhart A. Teens, smart phones & texting [Internet]. 2012 [Updated 2012 March 19]. Available from: http://www.pewinternet.org/2012/03/19/teens-smartphones-texting/
5. Couts A. Sextin, retweet and woot added to the Oxford English Dictionary [Internet]. 2011 [Updated 2011 August 18]. Available from: https://www.digitaltrends.com/web/sexting-retweet-and-woot-added-to-the-oxford-english-dictionary/
6. Atadokht A, hamidifa V, mohammadi E. [Over-use and type of mobile phone users in high school students and its relationship with academic performance and achievement motivation (Persian)]. School Psychology Digest. 2014; 3(2):122-36.
7. Khazaie T, Saadatjoo A, Dormohamadi S, Soleimani M, Toosinia M, Mullah Hassan Zadeh F. [Prevalence of mobile dependency and adolescence aggression (Persian)]. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2013; 19(4):430-8.
8. Moidfar S, Ganji A. [An analysis of the various functions of the mobile phone practiced by high school male and female students in Tehran (Persian)]. Global Media Journal. 2009; 8(4):79-103.
9. Medrano JLJ, Lopez Rosales F, Gámez-Guadix M. Assessing the links of sexting, cybervictimization, depression, and suicidal ideation among university students. Archives of Suicide Research. 2018; 22(1):153-64. [DOI:10.1080/13811118.2017.1304304] [PMID] [DOI:10.1080/13811118.2017.1304304]
10. Rice E, Craddock J, Hemler M, Rusow J, Plant A, Montoya J, et al. Associations between sexting behaviors and sexual behaviors among mobile phone-owning teens in Los Angeles. Child Development. 2018; 89(1):110-7. [DOI:10.1111/cdev.12837] [PMID] [DOI:10.1111/cdev.12837]
11. Temple JR, Paul JA, van den Berg P, Le VD, McElhany A, Temple BW. Teen sexting and its association with sexual behaviors. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 2012; 166(9):828-33. [DOI:10.1001/archpediatrics.2012.835] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1001/archpediatrics.2012.835]
12. Temple JR, Choi H. Longitudinal association between teen sexting and sexual behavior. Pediatrics. 2014; 134(5):e1287-92. [DOI:10.1542/peds.2014-1974] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1542/peds.2014-1974]
13. Dir AL, Cyders MA. Risks, risk factors, and outcomes associated with phone and internet sexting among university students in the United States. Archives of Sexual Behavior. 2015; 44(6):1675-84. [DOI:10.1007/s10508-014-0370-7] [PMID] [DOI:10.1007/s10508-014-0370-7]
14. Smith LW, Liu B, Degenhardt L, Richters J, Patton G, Wand H, et al. Is sexual content in new media linked to sexual risk behaviour in young people? A systematic review and meta-analysis. Sexual Health. 2016; 13(6):501-15. [DOI:10.1071/SH16037] [PMCID] [DOI:10.1071/SH16037]
15. Strassberg DS, Cann D, Velarde V. Sexting by high school students. Archives of Sexual Behavior. 2017; 46(6):1667-72. [DOI:10.1007/s10508-016-0926-9] [PMID] [DOI:10.1007/s10508-016-0926-9]
16. Kalamar AM, Bayer AM, Hindin MJ. Interventions to prevent sexually transmitted infections, including HIV, among young people in low- and middle-income countries: A systematic review of the published and gray literature. Journal of Adolescent Health. 2016; 59(3):S22-31. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2016.05.020] [DOI:10.1016/j.jadohealth.2016.05.020]
17. Kahn NF, Halpern CT. Associations between patterns of sexual initiation, sexual partnering, and sexual health outcomes from adolescence to early adulthood. Archives of Sexual Behavior. 2018; 47(6):1791-810.[DOI:10.1007/s10508-018-1176-9] [DOI:10.1007/s10508-018-1176-9]
18. Mahat G, Scoloveno MA. Effectiveness of adolescent peer education programs on reducing HIV/STI risk: An integrated review. Research and Theory for Nursing Practice. 2018; 32(2):168-98. [DOI:10.1891/1541-6577.32.2.168] [PMID] [DOI:10.1891/1541-6577.32.2.168]
19. Sperhacke RD, da Motta LR, Kato SK, Vanni AC, Paganella MP, de Oliveira MC, et al. HIV prevalence and sexual behavior among young male conscripts in the Brazilian army, 2016. Medicine. 2018; 97(1S):S25-S31. [DOI:10.1097/MD.0000000000009014] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1097/MD.0000000000009014]
20. American Academy of Pediatrics. Talking to Kids and Teens About Social Media and Sexting -Tips from the American Academy of Pediatrics [Internet]. 2013 [Updated 2013 May 31]. Available from: https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/news-features-and-safety-tips/Pages/Talking-to-Kids-and-Teens-About-Social-Media-and-Sexting.aspx

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb