دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 23 شماره 4 صفحات 494-509 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fallahi M, Kafie Masuleh M, Khousro Javid M, Karimi Lie Chahei R, Eskandari B. A Preliminary Evaluation of the Psychometric Properties of the Children’s Coping Behavior Questionnaire (CCBQ). IJPCP. 2018; 23 (4) :494-509
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2461-fa.html
فلاحی خشت مسجدی مهناز، کافی ماسوله موسی، خسرو جاوید مهناز، کریمی لیچاهی رقیه، اسکندری بیژن. بررسی مقدماتی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رفتارهای مقابله ای کودکان (CCBQ). مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (4) :494-509

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2461-fa.html


1- دکترای روانشناسی واحد بهداشت روان، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، E-mail: mahnaz.fallahi@gmail.com
2- دکترای روانشناسی، استاد گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
3- دکترای روانشناسی، دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
4- کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی مرکز اختلال یادگیری، اداره آموزش و پرورش استان گیلان
5- کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده:   (174 مشاهده)
اهداف بر اساس یافتهها، سبکهای مقابله کودکان و نوجوانان با پریشانی و سازگاری رابطه دارد. با وجود اهمیت و پیامدهای پاسخهای مقابله کودکان، هیچ معیار پذیرفتهشدهای برای اندازهگیری مقابله کودکان وجود ندارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی، روایی و مدلیابی ساختاری پرسشنامه رفتارهای مقابلهای کودکان (CCBQ) انجام شد.
مواد و روشها این پژوهش بر اساس روش همبستگی صورت گرفت و مطالعه روی دانشآموزان 10 تا 16 ساله ساکن استان گیلان انجام شد. تعداد 300 دانشآموز (139 دختر و 161 پسر با میانگین سنی ​​23/13 سال) با استفاده از روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و روایی ملاکی همزمان بررسی شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی بررسی شد. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه CCBQ به تأیید استادان روانشناسی رسید. دادهها با استفاده از نگارش 22 نرمافزار SPSS و نگارش 16 نرمافزار AMOS تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس نشان داد که درنهایت، 41 سؤال اندازهگیری مقابلهای سه عاملی شامل انحراف از مشکل، کنارآمدن با مشکل برای بهبود مسئله و کنارآمدن ویرانگر، بیش از 9/60 درصد از کل واریانسها را تبیین میکنند. روایی همگرایی پرسشنامه، ارتباط رضایتبخش بین نمره کل ابعاد را نشان داد. برای تعیین اعتبار همزمان (CCBQ) از اضطراب حالتصفت کودکان استفاده شد که نتایج همبستگی معنادار بودند. آلفای کرونباخ و روش آزمون مجدد برای کل مقیاس بین 74/0 تا 91/0 بود. ارزیابی این آزمون، قابلیت اطمینان قوی و اعتبار اولیه مناسب را نشان داد.
نتیجهگیری
بر اساس نتایج بهدست آمده از تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه رفتار مقابلهای کودکان، این ابزار اعتمادپذیر و معتبر است و میتواند رفتارهای مقابله با مشکلات هیجانی کودکان و نوجوانان جامعه ایرانی را بررسی کند، اما باید مطالعات آینده در جمعیت بالینی هم انجام گیرند.
 
متن کامل [PDF 6433 kb]   (48 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۹

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb