مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران- راهنمای نویسندگان
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای دریافت الگوی رفرنس‌دهی به سبک ونکوور اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت راهنمای نوشتن چکیده انگلیسی مبسوط اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت راهنمای کد شناسه ORCID اینجا را کلیک نمایید.


مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار سابق) نشریه‌‌ای علمی- پژوهشی در زمینه‌های روانپزشکی، روانشناسی بالینی و بهداشت روانی وابسته به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران است. این نشریه پذیرای مقاله‌های پژوهشی اصیل، مرور سیستماتیک، گزارش موردی و نیز مقاله‌های کوتاه علمی و نامه به سردبیر است.
بررسی اولیه مقالات برای مشخص شدن فست ریجکت یا ارسال برای داوری، حدود یک تا دو هفته طول می کشد.
کلیه مقاله‌ها توسط داوران نشریه ارزیابی می‌گردد و در صورت نداشتن مشکل عمده، نتیجه‌های ارزیابی به اطلاع نویسنده مقاله می‌رسد تا نسخه جدید مقاله را آماده و ارسال نماید. نسخه جدید دوباره توسط داوران و شورای نویسندگان نشریه ارزیابی و نتیجه آن به نویسنده مقاله اعلام می‌گردد، به طور کلی
پروسه بررسی مقاله از سابمیت تا پذیرش، به طور میانگین حدود چهار تا پنج ماه طول می کشد.


شرایط نگارش مقاله

مقاله‌های اصیل (original)

۱- مقاله باید شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و منابع باشد. متن مقاله به زبان فارسی و چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.

۲- چکیده  فارسی و انگلیسی شامل عنوان‌های اهداف، مواد و روش‌ ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلیدواژه (دست‌کم سه واژه) باشد و از ۲۵۰ کلمه تجاوز نکند.

۳- چکیده انگلیسی مبسوط شامل عنوان های مقدمه، روش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری باشد و جدول های مهم در قسمت یافته ها آورده شود و در ضمن این چکیده از هزار  کلمه کمتر نباشد.

۴- مقدمه شامل مرور کوتاهی بر ادبیات مربوط، هدف از انجام پژوهش با توجه به پیشینه آن و فرضیه‌های مورد بررسی باشد.

۵- روش به‌گونه‌ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را با تمام جزئیات تکرار کنند.

۶- یافته‌ها به شیوه‌ای ارائه شوند که امکان تحلیل توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد. هم‌چنین، از کمترین تعداد لازم جدول، شکل‌ و نمودار استفاده شود.

۷- بحث به یافته‌ها مستند شود و بر پایه هدف‌های پژوهش نوشته شود.

۸- نتیجه‌گیری به اختصار و به‌عنوان جمع‌بندی بحث ارائه شود (به محدودیت های پژوهش و پیشنهادهای آتی اشاره شود).

۹- بخش ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش همراه با کد اخلاق، حامی مالی (در غیر این صورت قید بفرمایید که پژوهش حمایت مالی نداشته است)، مشارکت نویسندگان (مفهوم سازی، تحقیق و بررسی، ویراستاری و نهایی سازی، نظارت)، تعارض منافع (در غیر اینصورت قید بفرمایید که این پژوهش تعارض منافع نداشته است) و قدردانی حتما نوشته شود.
۱۰- منابع مطابق با الگوی ونکوور تنظیم شود.
مقاله در نرم‌افزار word  تایپ شود. شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها همراه با زیرنویس تهیه شوند و در متن مقاله به همه آنها اشاره شود. نویسنده مسئول مشخص شود و مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، سازمان وابسته، آدرس پستی، آدرس پست الکترونیک آکادمیک، کد ارکید و شماره تلفن او و کلیه نویسندگان در مقاله درج گردد.
 

مقاله‌های مروری (review)

۱- تنها مقاله‌ای پذیرفته می‌شود که نویسنده آن در زمینه مربوطه صاحب‌نظر بوده، در فهرست منابع به مقاله‌های خود اشاره کرده باشد.

۲- اصول کلی نگارش مشابه سایر مقاله‌های پژوهشی است.


گزارش‌های موردی

    شامل گزارش موارد نادر یا جالب است و باید شامل چکیده، مقدمه، گزارش مورد، بحث، نتیجه‌‌گیری، سپاسگزاری و منابع باشد و از ۲۰۰۰ کلمه تجاوز نکند.


نامه به سردبیر

   نامه می‌تواند به‌صورت ارایه مشاهدات علمی یا نقد یکی از مقالات چاپ شده در این مجله باشد و با بحثی کوتاه، همراه با درج فهرست منابع نگاشته شود. نقد مقاله برای نویسنده مسئول مقاله مورد نقد، ارسال خواهد شد و همراه با پاسخ وی، در صورت تصویب شورای نویسندگان به چاپ خواهد رسید.


توجه: شما پیش از ارسال مقاله باید مراحل زیر را انجام داده باشید:

الف) ارسال تصویر فیش حواله پایای بانکی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد هزار تومان) به حساب شماره  ۴۰۰۱۰۸۲۰۰۳۰۱۵۴۶۷ شماره شبای ۳۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۸۲۰۰۳۰۱۵۴۶۷IR (شناسه  ۳۰۵۰۸۲۰۷۴۱۴۰۱۰۴۶۰۰۰۰۰۰۰۱۶۱۱۱۰۳) بانک مرکزی خزانه به نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از طریق ایمیل (ijpcpiums.ac.ir) که این مبلغ جهت بررسی اولیه مقاله است و در این مرحله یا منجر به عدم پذیرش سریع مقاله می شود و یا اینکه مقاله برای داوری ارسال می گردد.
ب) امضا و ارسال فرم تعهدنامه موجود در قسمت «برای نویسندگان» از طریق ایمیل (ijpcpiums.ac.ir)

شرایط ارسال مقاله

۱- مقاله نباید پیش از این انتشار یافته یا هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. در زمان پذیرش مقاله برای چاپ، حقوق چاپ مقاله به این مجله انتقال می‌‌یابد و چاپ متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها ‌تنها با اجازه نشریه قابل انجام است.
۲-
چکیده کوتاه انگلیسی، چکیده بلند انگلیسی، چکیده کوتاه فارسی، متن فارسی مقاله و فهرست منابع به همین ترتیب در قالب یک فایل بارگذاری شود.

۳- ارسال مقاله فقط از طریق online submission پذیرفته می‌شود که ارسال‌کننده مقاله با ثبت‌نام در پایگاه، با نام کاربری و رمز عبور وارد سایت مجله شده و با کلیک روی «ارسال مقاله» آن را submit می‌کند. نکته مهم این‌که در قسمت "فایل اصلی" باید مقاله با نام نویسنده (نویسندگان) و در قسمت "فایل بدون نام نویسنده"، حتماً فایل مقاله که نام نویسنده (نویسندگان) و همه اطلاعات مربوط به آنها حذف شده، فراگذاری شود.
۴-مطابق ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت و نمایش شناسه  ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی است.
www.orcid.org
۵- مجله مطابق دستورالعمل کارگروه اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پذیرفتن مقالاتی که کد اخلاق ندارند، معذور است.

۶- مقاله‌های کارآزمایی بالینی و اثربخشی پیش از ارسال برای چاپ، بایستی در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران IRCT به آدرس http://www.irct.ir ثبت شده و کد IRCT علاوه بر کد اخلاق در مقاله درج شود.


در ضمن در زمان دریافت نامه از مجله مبنی بر پذیرش انتشار مقاله، مبلغ زیر به حساب شماره ۴۰۰۱۰۸۲۰۰۳۰۱۵۴۶۷ شماره شبای ۳۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۸۲۰۰۳۰۱۵۴۶۷IR (شناسه ۳۰۵۰۸۲۰۷۴۱۴۰۱۰۴۶۰۰۰۰۰۰۰۱۶۱۱۱۰۳) بانک مرکزی خزانه به نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حواله پایا گردد.
این مبلغ ها از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ تصویب شده است:
 

۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون و نهصد هزار تومان) برای مقاله «پژوهشی اصیل» یا مقاله «مرور سیستماتیک» و یا «گزارش موردی»
۹۵۰۰۰۰۰ ریال (نهصد و پنجاه هزار تومان) برای مقاله «گزارش علمی» یا «راهنمای بالینی» و یا «تاریخ روانپزشکی و روانشناسی»
۴۵۰۰۰۰۰ ریال (چهارصدو پنجاه هزار تومان) برای مقاله «نامه به سردبیر»


مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در پذیرش یا رد، انجام اصلاحات و یا ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

  توجه: برای اطلاع از روند داوری و مراحل بررسی مقالات نشریه به فلوچارت موجود در لینک مراجعه فرمایید. 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران:
http://ijpcp.iums.ac.ir/find-1.67.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب