مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران- اسامی داوران
اسامی داوران مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۴۰۰
دکتر امرالله  ابراهیمی
دکتر محمدرضا اسکندری
دکتر مهدی امینی
دکتر زهره انصاری
دکتر بلال ایزانلو
دکتر  رضا آرزومندان
دکتر شیرزاد بابایی
دکتر شهاب بنی ­هاشم
دکتر امیرحسین جلالی ندوشن
دکتر شیرین  جلالی نیا
دکتر لیلی جمیل
دکتر نوشین خادم الرضا
دکتر حسین خدمتگزار
دکتر نجمه خسروان ­مهر
دکتر پرویز دباغی
دکتر ادیت دشموخ
دکتر هدی دوس­ علی­ وند
دکتر محمود دهقانی
دکتر وحید راشدی
دکتر زینب رزم ­زن
دکتر کمیل  زاهدی تجریشی
دکتر فاطمه زرگر
دکتر غزاله زرگری نژاد
دکتر حسین شاره
دکتر محمدرضا  شالبافان
دکتر سید وحید  شریعت
دکتر بهنام شریعتی
دکتر محمود شمشیری
دکتر  فرشاد  شیبانی
دکتر فاطمه شیرزاد
دکتر مجید صادقی
دکتر روح الله  صدیق
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر محمدرضا  عابدی
دکتر سحر  عشرتی
دکتر جعفر  عطاری مقدم
 دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
دکتر حجت اله فراهانی
دکتر پویا فرخ نژاد افشار
دکتر حسن فرهی
دکتر حسین  قرائتی ستوده
دکتر میرفرهاد قلعه ­بندی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر مژگان لطفی
دکتر ابوالفضل  محمدی
 دکتر صالحه مرتضوی
دکتر سمیرا معصومیان
دکتر نادره معماریان
دکتر اسماعیل  موسوی اصل
دکتر مرضیه نجومی
دکتر مهریار ندرمحمدی
دکتر سید سپهر هاشمیان
دکتر زهرا  هوشیاری


داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۹۹
 
دکتر بلال ایزانلو
دکتر امراله ابراهیمی
دکتر محمدرضا اسکندری
دکتر مهین اسلامی شهربابکی
دکتر عبداله امیدی
دکتر مهدی امینی
دکتر شیرزاد بابایی
دکتر مریم بختیاری
دکتر مهدی بخشی زاده
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دکتر سامان توکلی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر لیلی جمیل
دکتر نرگس چیمه
دکتر احمد حاجبی
دکتر مجتبی حبیبی
دکتر رسول حشمتی
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر حسین خدمتگزار
دکتر نجمه خسروان مهر
دکتر حسین داداش زاده
دکتر رزیتا داوری
دکتر پرویز دباغی
دکتر هدی دوس علی وند
دکتر بهروز دولتشاهی
دکتر کتایون رازجویان
دکتر وحید راشدی
دکتر زینب رزم زن
دکتر محسن روشن پژوه
دکتر کمیل زاهدی تجریشی
دکتر غزاله زرگری نژاد
دکتر حسین شاره
دکتر محمدرضا شالبافان
دکتر سید وحید شریعت
دکتر بهنام شریعتی
دکتر امید شکری
دکتر محمود شمشیری
دکتر زهرا شهریور
دکتر فرشاد شیبانی
دکتر فاطمه شیرزاد
دکتر مهدیه صالحی
دکتر منصور صالحی
دکتر روح اله صدیق
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر اسماء عاقبتی
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
دکتر حجت اله فراهانی
دکتر پویا فرخ نژاد
دکتر حسن فرهی
دکتر حسین قرائتی ستوده
دکتر ابوالفضل قریشی
دکتر میرفرهاد قلعه بندی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر مژگان لطفی
دکتر علی محمدزاده
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر یوسف مرادی
دکتر صالحه مرتضوی
دکتر نادره معماریان
دکتر اشرف سادات موسوی
دکتر اسماعیل موسوی اصل
دکتر نیلوفر مهدوی
دکتر مرضیه نجومی
دکتر مهریار ندرمحمدی
دکتر سید سپهر هاشمیان


گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۹۸
 
دکتر امراله ابراهیمی
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر محمدرضا اسکندری
دکتر مهین اسلامی شهربابکی
دکتر عبداله امیدی
دکتر مهدی امینی
دکتر بلال ایزانلو
دکتر رضا آرزومندان
دکتر مریم بختیاری
دکتر مهدی بخشی زاده
دکتر حمیدرضا برادران
دکتر مجید برکتین
دکتر شهاب بنی هاشم
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دکتر مهدی تهرانی دوست
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر مجتبی حبیبی
دکتر رسول حشمتی
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر حسین خدمتگزار
دکتر محبوبه دادفر
دکتر رضا داورنیا
دکتر رزیتا داوری
دکتر هدی دوس علی وند
دکتر محمود دهقانی
دکتر محسن دهقانی
دکتر کتایون رازجویان
دکتر وحید راشدی
دکتر اسحق رحیمیان بوگر
دکتر عباس رمضانی فرانی
دکتر هادی رنجبر
دکتر محسن روشن پژوه
دکتر جمیله زارعی
دکتر کمیل زاهدی تجریشی
دکتر حسین شاره
دکتر محمدرضا شالبافان
دکتر سید وحید شریعت
دکتر بهنام شریعتی
دکتر محمود شمشیری
دکتر زهرا شهریور
دکتر فرشاد شیبانی
دکتر فاطمه شیرزاد
دکتر مجید صادقی
دکتر منصور صالحی
دکتر روح اله صدیق
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر اسماء عاقبتی
دکتر فریبا عربگل
دکتر جعفر عطاری مقدم
دکتر کاوه علوی
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
دکتر لادن فتی
دکتر حجت اله فراهانی
دکتر حسن فرهی
دکتر محمد قدیری
دکتر ابوالفضل قریشی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر رئوفه قیومی
دکتر مژگان لطفی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر علی محمدزاده
دکتر هما محمدصادقی
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر صالحه مرتضوی
دکتر ربابه مزینانی
دکتر نادره معماریان
دکتر علی مقدم زاده
دکتر اشرف سادات موسوی
دکتر اسماعیل موسوی اصل
دکتر مرضیه نجومی
دکتر مهریار ندرمحمدی
دکتر ربابه نوری
دکتر سید سپهر هاشمیان
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۹۷
دکتر امراله ابراهیمی
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر مسعود احمدزاد اصل
دکتر صلاح الدین اسدی
دکتر مهین اسلامی شهر بابکی
دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر عبدالله امیدی
دکتر مهدی امینی
دکتر بلال ایزانلو
دکتر رضا آرزومندان
دکتر مهدی بخشی زاده
دکتر شهاب بنی هاشم
دکتر لیلی پناغی
دکتر محمد رضا پیرمرادی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر نرگس چیمه
دکتر رسول حشمتی
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر کتایون خوشابی
رضا داورنیا
دکتر رزیتا داوری
دکتر پرویز دباغی
دکتر هدی دوس علی وند
دکتر بهروز دولتشاهی
دکتر محمود دهقانی
دکتر کتایون راز جویان
دکتر وحید راشدی
دکتر عباس رمضانی فرانی
دکتر هادی رنجبر
دکتر جمیله زارعی
دکتر کمیل زاهدی تجریشی
دکتر حسین شاره
دکتر محمدرضا شالبافان
دکتر سید وحید شریعت
دکتر محمود شمشیری
دکتر فرشاد شیبانی
دکتر منصور صالحی
دکتر روح اله صدیق
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر اسما عاقبتی
دکتر کاوه علوی
دکتر رزا علیخانی
دکتر پویا فرخ نژاد افشار
دکتر حجت اله فراهانی

دکتر علی فرهودیان
دکتر حسن فرهی
دکتر پدیده قائلی
دکتر محمد قدیری
دکتر ابوالفضل قریشی
دکتر میرفرهاد قلعه بندی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر رئوفه قیومی
دکتر مژگان لطفی
دکتر فهیمه لواسانی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر شهرام محمدخانی
دکتر علی محمدزاده
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر مجید محمود علیلو
دکتر صالحه مرتضوی
دکتر ربابه مزینانی
دکتر نادره معماریان
دکتر فرشته موتابی
اسماعیل موسوی اصل
دکتر مرضیه نجومی
دکتر مهریار ندرمحمدی
سید سپهر هاشمیان
زهرا هوشیاری


گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۹۶
 
دکتر امرالله  ابراهیمی
دکتر حمیدرضا  احمدخانیها
دکتر مهدی  اکبری
دکتر عبدالله  امیدی
دکتر مهدی  امینی
دکتر رضا  آرزومندان
دکتر پرویز آزاد فلاح
دکتر نور محمد  بخشانی
دکتر عباس بخشی پور
مهدی  بخشی زاده
دکتر لیلی  پناغی
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دکتر امیر حسین جلالی
دکتر نرگس چیمه
دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر حسین  خدمتگزار
دکتر کتایون خوشابی
دکتر حسین داداش زاده
دکتر پرویز دباغی
دکتر محمود دهقانی
دکتر کتایون  رازجویان
دکتر وحید راشدی
دکتر اسحق رحیمیان بوگر
کمیل  زاهدی تجریشی
دکتر حسین  شاره
دکتر محمدرضا شالبافان
دکتر زهرا شهریور
فرشاد شیبانی
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
دکتر سیامک  طهماسبی
دکتر اسماء عاقبتی
دکتر حجت اله  فراهانی
دکتر پویا  فرخ نژاد افشار
حسن  فرهی
دکتر میرفرهاد قلعه بندی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر رئوفه قیومی
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر مژگان لطفی
دکتر فهیمه لواسانی فتحعلی
دکتر شهرام محمدخانی
دکتر پروانه  محمدخانی
دکتر ابوالفضل  محمدی
اسماعیل  موسوی
دکتر نیلوفر مهدوی
سپهر  هاشمیان
 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۹۵
 
دکتر امراله ابراهیمی
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر مسعود احمدزاد اصل
دکتر رضا آرزومندان
دکتر علی اصغراصغرنژاد فرید
دکتر مهدی اکبری
دکتر عبدالله امیدی
دکتر معصومه امین اسماعیلی
دکتر مهدی امینی
دکتر مهدی بخشی‌زاده
دکتر لیلی پناغی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر مجتبی حبیبی
دکتر سیدمهدی حسن زاده
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مریم حناسابزاده
دکتر مژگان خادمی
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر محبوبه دادفر
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دهقانی
دکتر بهروز دولتشاهی
دکتر اسحق رحیمیان بوگر
دکتر عباس رمضانی فرانی
دکتر کمیل زاهدی تجریشی
دکتر  فاطمه زرگر
دکتر حسین شاره
دکتر سیدوحید شریعت
دکتر زهرا شهریور
دکتر فرشاد شیبانی
 
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
دکتر منصور صالحی
دکتر روح الله صدیق
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر اسما عاقبتی
دکتر سعید عبادی زارع
دکتر کاوه علوی
دکتر حسن فرهی
دکتر محمد قدیری
دکتر ابوالفضل قریشی
دکتر عاطفه قنبری
دکتر شهربانو قهاری
دکتر رئوفه قیومی
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر مژگان لطفی
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
دکتر هما محمد صادقی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر علی محمدزاده
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر ربابه مزینانی
دکتر نهاله مشتاق
دکتر  نادره معماریان
دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی اکبر نجاتی صفا
دکتر مهریار ندرمحمدی
دکتر احمد علی نوربالا
دکتر ربابه نوری
دکتر سپهر هاشمیان
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۹۴
 
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر مسعود احمدزاد اصل
دکر غلامحسین احمدزاده
دکتر محمد اربابی
آقای صلاح‌الدین اسدی
دکتر مهین اسلامی شهربابکی
دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر مهدی اکبری
دکتر همایون امینی
دکتر نورمحمد بخشانی
دکتر مجید برکتین
دکتر شهاب بنی‌هاشم
دکتر لیلی پناغی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر فاطمه خدایی‌فر
دکتر حسین خدمتگزار
دکتر علی خردمند
دکتر کتایون خوشابی
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر محبوبه دادفر
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دژکام
دکتر محسن دهقانی
دکتر محمود دهقانی
دکتر کتایون رازجویان
دکتر اسحق رحیمیان بوگر
دکتر سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی
دکتر غزال زاهد
دکتر یوسف سمنانی
دکتر حسین شاره
دکتر سید وحید شریعت
دکتر بهنام شریعتی
دکتر جمال شمس
 
دکتر زهرا شهریور
دکتر مجید صادقی
دکتر منصور صالحی
دکتر روح‌الله صدیق
دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی
دکتر اسماء عاقبتی
دکتر سعید عبادی زارع
دکتر فریبا عربگل
دکتر جعفر عطاری مقدم
دکتر فهیمه  فتحعلی لواسانی
دکتر لادن فتی
دکتر علی  فرهودیان
دکتر فرهاد فرید حسینی
دکتر پدیده قائلی
دکتر محمد قدیری
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر محمدباقر کجباف
دکتر علی کبیر
دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر هما محمد صادقی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر علی محمدزاده
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر ربابه مزینانی
دکتر فر شته موتابی
دکتر سید غفور موسوی
دکتر نیلوفر مهدوی
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر مرضیه نجومی
دکتر مهریار ندرمحمدی
دکتر احمد نوربالا
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۹۳
 
دکتر مسعود احمدزاد اصل
دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر مهدی اکبری
دکتر نورمحمد بخشانی
دکتر سید شهاب بنی‌هاشم
دکتر لیلی پناغی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر فاطمه خدایی‌فر
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دژکام
دکتر بهروز دولتشاهی
دکتر محمود دهقانی
دکتر فیروزه رئیسی
دکتر یوسف سمنانی
دکتر حسین شاره
دکتر سید وحید شریعت
دکتر جمال شمس
دکتر زهرا شهریور
دکتر سیامک طهماسبی
 
دکتر اسماء عاقبتی
دکتر سعید عبادی زارع
دکتر فریبا عربگل
دکتر حجت‌الله فراهانی
دکتر علی فرهودیان
دکتر پدیده قائلی
دکتر محمد قدیری
دکتر علی قلعه‌ایها
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر علی کبیر
دکتر محمدباقر کجباف
دکتر امیرعباس کشاورز
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر مهرداد محمدیان
دکتر مجید محمود علیلو
دکتر نیلوفر مهدوی
دکتر فرزانه میکاییلی منیع
دکتر علی اکبر نجاتی صفا
دکتر احمد علی نوربالا
 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۹۲
 
دکتر مسعود احمدزاد اصل
دکتر معصومه اسماعیلی
دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر معصومه امین اسماعیلی
دکتر همایون امینی
دکتر نورمحمد بخشانی
دکتر مجید برکتین
دکتر حسن پالاهنگ
دکتر لیلی پناغی
دکتر مهدی تهرانی دوست
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر فیروزه درخشانپور
دکتر محمود دژکام
دکتر محمود دهقانی
دکترکتایون رازجویان
دکتر عمران محمدرزاقی
دکتر یوسف سمنانی
دکتر حسین شاره
دکتر سید وحید شریعت
دکتر جمال شمس
دکتر زهرا شهریور
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
دکتر مجید صادقی
 
دکتر منصور صالحی
دکتر مهدیه صالحی
دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر علیرضا ظهیرالدین
دکتر سعید عبادی زارع
دکتر فریبا عربگل
دکتر علی فرهودیان
دکتر محمد قدیری وصفی
دکتر علی قلعه‌ایها
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر علی کبیر
دکتر امیرعباس کشاورز
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر فهیمه لواسانی
دکتر علی محمدزاده
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر مهرداد محمدیان
دکتر مجید محمود علیلو
دکتر مهدیه معین‌الغربایی
دکتر آزاده ملکیان
دکتر نیلوفر مهدوی
دکتر علی اکبر نجاتی‌صفا
دکتر مهریار ندرمحمدی
دکتر احمد نوربالا
   
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۹۱
 
دکتر ماهیار آذر
دکتر امیر اصنافی
دکتر معصومه امین‌اسماعیلی
دکتر همایون امینی
دکتر نورمحمد بخشانی
دکترمجید برکتین
دکتر لیلی پناغی
دکتر سامان توکلی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر احمد حاجبی
دکتر سید مهدی حسن‌زاده
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر فیروزه درخشانپور
دکتر محمود دژکام
دکتر محمود دهقانی
دکتر فیروزه رئیسی
دکتر رضا رادگودرزی
دکتر کتایون رازجویان
دکتر عباس رمضانی فرانی
دکتر یوسف  سمنانی 
دکتر حسین  شاره
دکتر سیدوحید شریعت
دکتر جمال شمس
دکتر زهرا شهریور
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
دکتر منصور  صالحی
دکتر مژگان  صلواتی
 
دکتر مهدی صمیمی اردستانی
دکتر مهران ضرغامی
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر احمد عاشوری
دکتر فریبا عربگل
دکتر کاوه علوی
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
دکتر لادن فتی
دکتر فربد فدایی
دکتر علی فرهویان
دکتر پدیده  قائلی
دکتر سیدابوالفضل قریشی
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر علی کبیر
دکترمحمدباقر کجباف
دکتر امیرعباس کشاورز
دکتر علیرضا کیامنش
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر علی محمدزاده
دکتر مجید  محمود علیلو
دکتر فرشته موتابی
دکتر سیدغفور موسوی
دکتر نیلوفر مهدوی
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر شکوه نوابی‌نژاد
دکتر احمدعلی نوربالا
 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۹۰
 
 دکتر همایون امینی
دکتر نورمحمد بخشانی
دکتر لیلی پناغی
دکتر مهدی تهرانی‌دوست
دکتر مسعود جان‌بزرگی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر احمد حاجبی
دکتر سیدمهدی حسن‌زاده
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر کتایون خوشابی
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دهقانی
دکتر کتایون رازجویان
دکتر عباس رمضانی فرانی
دکتر یوسف سمنانی
دکتر حسین شاره
دکتر سیدوحید شریعت
دکتر زهرا شهریور
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
 
دکتر مجید صادقی
دکتر مژگان صلواتی
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر فریبا عربگل
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
دکتر لادن فتی
دکتر فربد فدایی
دکتر علی فرهودیان
دکتر پدیده قائلی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر علی کبیر
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر مجید محمود علیلو
دکتر مهدیه معین‌الغربایی
دکتر نیلوفر مهدوی
دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۸۹
 دکتر محمدرضا اسکندری
دکتر علی اصغراصغرنژاد فرید
دکتر معصومه امین اسماعیلی
دکتر همایون امینی
دکتر نورمحمد بخشانی
دکتر مجید برکتین
دکتر نرگس بیرقی
دکتر لیلی پناغی
دکتر مهدی تهرانی‌دوست
دکتر مسعود جان‌بزرگی
دکتر احمد حاجبی
دکتر سیدمهدی حسن‌زاده
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر محمد خیر
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دژکام
دکتر محمود دهقانی
دکتر کتایون رازجویان
آقای عباس رمضانی فرانی
دکتر یوسف سمنانی
دکتر حسین شاره
دکتر سیدوحید شریعت
 
دکتر زهرا شهریور
دکتر منصور صالحی
دکتر مهدی صمیمی اردستانی
دکتر لادن فتی
دکتر فربد فدایی
دکتر علی فرهودیان
دکتر محمد قدیری
دکتر شهربانو قهاری
دکتر جلیل کوهپایه‌زاده
دکتر علی کبیر
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر یاسمن متقی‌پور
آقای ابوالفضل محمدی
دکتر مجید محمودعلیلو
دکتر جواد محمودی قرائی
دکتر ربابه مزینانی
دکتر سیدکاظم ملکوتی
دکتر فرشته موتابی
دکتر سیدغفور موسوی
دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی اکبر نجاتی‌صفا
دکتر شبنم نوحه‌سرا
 
   
 گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۸۸
 
دکتر مریم آگیلار وفایی
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر معصومه اسماعیلی
دکتر مهرداد افتخار
خانم عزیزه افخم ابراهیمی
دکتر معصومه امین اسماعیلی
دکتر همایون امینی
دکتر عباس بخشی‌پور رودسری
دکتر مجید برکتین
دکتر نرگس بیرقی
دکتر لیلی پناغی
دکتر مسعود جان‌بزرگی
دکتر احمد حاجبی
دکتر سیدمهدی حسن‌زاده
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مهناز خانوی
دکتر فاطمه خدایی‌فر
آقای حسین خدمتگزار
دکتر محمد خیر
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دژکام
آقای محمود دهقانی
دکتر فیرزوه رئیسی
دکتر کتایون رازجویان
آقای عباس رمضانی فرانی
دکتر محمدرضا زرین‌دست
دکتر سیامک سامانی
دکتر یوسف سمنانی
آقای حسین شاره
دکتر سید وحید شریعت
 
آقای امید شکری
دکتر جمال شمس
دکتر زهرا شهریور
دکتر الهام شیرازی
دکتر مجید صادقی
دکتر خیراله صادقی
دکتر منصور صالحی
دکتر مهران ضرغامی
آقای سیامک طهماسبی
آقای سعید عبادی زارع
دکتر بنفشه غرایی
دکتر لادن فتی
دکتر علی فرهودیان
دکتر فرهاد فریدحسینی
دکتر پدیده قائلی
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر علی کبیر
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر یاسمن متقی‌پور
دکتر مجید محمود علیلو
دکتر جواد محمودی قرائی
دکتر مازیار مرادی لاکه
دکتر ربابه مزینانی
دکتر سیدکاظم ملکوتی
دکتر فرشته موتابی
دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر شکوه نوابی‌نژاد
دکتر شبنم نوحه‌سرا
 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۸۷
 
دکتر مریم آگیلار وفایی
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر محمد اربابی
دکتر معصومه اسماعیلی
دکتر مهرداد افتخار
خانم عزیزه افخم ابراهیمی
دکتر همایون امینی
دکتر مریم بختیاری
دکتر عباس بخشی‌پور رودسری
دکتر مجید برکتین
دکتر لیلی پناغی
دکتر مهدی تهرانی دوست
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مریم حناسابزاده
دکتر محمد خیر
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دژکام
آقای عباس رمضانی فرانی
دکتر شاهرخ سردار پور گودرزی
دکتر یوسف سمنانی
آقای حسین شاره
دکتر سیدوحید شریعت
آقای امید شکری
دکتر زهرا شهریور
دکتر الهام شیرازی
دکتر خیراله صادقی
دکتر منصور صالحی
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر بنفشه غرایی
دکتر لادن فتی
دکتر علی فرهودیان
دکتر فرهاد فرید حسینی
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر حسین کاویانی
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر یاسمن متقی‌پور
دکتر جواد محمودی قرائی
دکتر سیدکاظم ملکوتی
دکتر حسین مولوی
دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر شبنم نوحه‌سرا
دکتر احمدعلی نوربالا
 

گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۸۶
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر محمد اربابی
دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر مهرداد افتخار
خانم عزیزه افخم ابراهیمی
دکتر نسرین امیری
دکتر همایون امینی
دکتر مجید برکتین
دکتر نرگس بیرقی
دکتر لیلی پناغی
دکتر مهدی تهرانی‌دوست
دکتر مسعود جان بزرگی
دکتر احمد جلیلی
دکتر سیدمهدی حسن‌زاده
دکتر حسن حق‌شناس
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر کتایون خوشابی
آقای حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
 دکتر محمود دژکام
 دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی دلاور
دکتر رضا راد گودرزی
دکتر آفرین رحیمی‌موقر
آقای عباس رمضانی فرانی
دکتر محمدعلی زکی
دکتر یوسف سمنانی
 دکتر مریم نوروزیان
دکتر سیدوحید شریعت

 دکتر همایون هادیزاده
آقای امید شکری
 دکتر رخساره یزدان‌دوست
دکتر زهرا شهریور
دکتر الهام شیرازی
آقای خیراله صادقی
دکتر منصور صالحی
دکتر مهران ضرغامی
دکتر فرهاد طارمیان
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر شکرالله عبدالله‌زاده
دکتر فریبا عربگل
دکتر بنفشه غرایی
دکتر لادن فتی
دکتر علی فرهودیان
دکتر فربد فدایی
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر حسین کاویانی 
دکتر مهرداد محمدیان
دکتر جواد محمودی قرایی
دکتر ربابه مزینانی
دکتر سیدکاظم ملکوتی
دکتر غلامرضا میرسپاسی
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر مرضیه نجومی
دکتر شکوه نوابی‌نژاد
دکتر شبنم نوحه‌سرا
دکتر احمدعلی نوربالا
 

 
 گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال ۱۳۸۵
 
دکتر حمیدرضا احمدخانیها دکتر سیدوحید شریعت
دکتر محمد اربابی دکتر گیتی شمس
دکتر سیدمحمد اسعدی دکتر مهرناز شهرآرای
دکتر اصغر اصغرنژاد فرید دکتر زهرا شهریور
دکتر مهرداد افتخار دکتر الهام شیرازی
خانم عزیزه افخم ابراهیمی آقای خیرا... صادقی
دکتر همایون امینی دکتر مجید صادقی
دکتر مریم بختیاری دکتر منصور صالحی
دکتر لیلی پناغی دکتر مهران ضرغامی
دکتر مهدی تهرانی‌دوست دکتر محمدرضا عابدی
دکتر مسعود جان بزرگی دکتر بنفشه غرایی
دکتر بهروز جلیلی دکتر لادن فتی
دکتر سیدمهدی حسن‌زاده دکتر ستاره فروزان
دکتر میترا حکیم شوشتری دکتر محمد قدیری
خانم مریم حناسابزاده دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر کتایون خوشابی دکتر شهربانو قهاری
آقای حسین داداش‌زاده دکتر حسین کاویانی
دکتر رزیتا داوری آشتیانی دکتر مهرداد محمدیان
دکتر پرویز دباغی دکتر مجید محمود علیلو
دکتر محمود دژکام دکتر سیدکاظم ملکوتی
دکتر شیوا دولت‌آبادی دکتر اشرف‌سادات موسوی
دکتر محمدرضا زرین‌دست دکتر غلامرضا میرسپاسی
خانم ستاره سحری دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر شاهرخ سردارپور گودرزی دکتر نصرت‌ا... نوروزی
دکتر یوسف سمنانی دکتر رخساره یزدان‌دوست
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران:
http://ijpcp.iums.ac.ir/find-1.66.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب