مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران- برای داوران
داوران نمونه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/3 | 
داوران نمونه در سال ۱۴۰۰
۱-دکتر وحید راشدی
۲- دکتر اسماعیل موسوی اصل
۳- دکتر مهدی امینی

داوران نمونه در سال ۱۳۹۹
۱- دکتر وحید راشدی
۲- دکتر محمدرضا شالبافان
۳- دکتر پویا فرخ نژاد افشار
۴-دکتر هدی دوس علی وند
۵- دکتر غزاله زرگری نژاد


داوران نمونه در سال ۱۳۹۸
۱- دکتر کمیل زاهدی تجریشی
۲- دکتر هادی رنجبر
۳- دکتر مرضیه نجومی

داوران نمونه در سال ۱۳۹۷
۱- دکتر پویا فرخ نژاد افشار
۲- دکتر محمدرضا شالبافان
۳- دکتر حسین شاره

داوران نمونه در سال ۱۳۹۵
۱- دکتر مهدی اکبری
۲- دکتر مژگان لطفی
۳- دکتر فهیمه لواسانی

داوران نمونه در سال ۱۳۹۴
۱- دکتر مهدی اکبری
۲- دکتر حسین شاره
۳- دکتر مسعود احمدزاد اصل

داوران نمونه در سال ۱۳۹۳
۱- دکتر لیلی پناغی
۲- دکتر پروانه محمدخانی
۳- دکتر مسعود احمدزاد اصل
 
داوران نمونه در سال ۱۳۹۲
۱- دکتر امیرعباس کشاورز
۲- دکتر زهرا شهریور
۳- دکتر ندرمحمدی
۴- دکتر محمود دهقانی
 
داوران نمونه در سال ۱۳۹۱
۱-دکتر سیدوحید شریعت
۲- دکتر حسین شاره
۳- دکتر یوسف سمنانی
نشانی مطلب در وبگاه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران:
http://ijpcp.iums.ac.ir/find.php?item=1.49.63.fa
برگشت به اصل مطلب