اعضای هیات تحریریهدکتر محمدباقر صابری زفرقندی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
saberiza4yahoo.com

دکتر بنفشه غرایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
gharraee.biums.ac.irدکتر کیت استفان دابسون
استاد
دانشگاه کلگری، کانادا.
ksdobsonucalgary.ca
دکتر حسن عشایری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
ashayerih.neuroscientistyahoo.com
دکتر محمد کاظم عاطف وحید
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
kazemvyahoo.com
دکتر عباس عطاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
a_attarimed.mui.ac.ir
دکتر آرتور فریمن
استاد
دانشگاه تورو، نیویورک، ایالات متحده آمریکا.
arthue.freeman3touro.edu
دکتر عباس بخشی‌پور رودسری
استاد
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
abbas_bakhshipouryahoo.com
دکتر بهروز بیرشک
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
behrooz.birashkgmail.com
دکتر محسن رضائیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
moeygmr2yahoo.co.uk
دکتر جعفر بوالهری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
bolharijyahoo.com
دکتر علی قلعه ایها
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
dralighaleihagmail.com
دکتر مهرداد افتخار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
mehrdad.eftekhargmail.com
دکتر سید حسین فاطمی
استاد
دانشگاه مینه‌سوتا، ایالات متحده آمریکا.
fatem002umn.edu
دکتر سید نصیر قائمی
دانشیار
دانشگاه اموری، ایالات متحده آمریکا.
nghaemituftsmedicalcenter.org
دکتر علی صحرائیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
sahraiansums.ac.ir
دکتر بنفشه غرائی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
gharraee.biums.ac.ir
دکتر محمد علی قریشی‌زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
mgoreishizadehyahoo.com
دکتر امیر شعبانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
am.shabanigmail.com
دکتر حسن حق‌شناس
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
haghshehsums.ac.ir
دکتر سیدکاظم ملکوتی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
malakoutikgmail.com
دکتر نورمحمد بخشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
nmbs14yahoo.com
دکتر احمد محیط
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
mohitahmadgmail.com
دکتر رامین مجتبایی

دانشگاه جانز هاپکینز، ایالات متحده آمریکا.
rmojtabajhsph.edu
دکتر حمید مصطفوی عبدالملکی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
hamostafaviyahoo.com
دکتر مهدی نصر اصفهانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
mehdi.nassrgmail.com
دکتر مریم رسولیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
rasoulian.mgmail.com
دکتر ونداد شریفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
vsharifitums.ac.ir
دکتر الهام شیرازی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
shirazi_elhamyahoo.com
دکتر محمد تقی یاسمی
مشاور
منطقه‌ای بهداشت روان و مواد مخدر، دفتر مدیترانه‌ای سازمان جهانی بهداشت.
yasamymwho.int
دکتر حسن ضیاءالدینی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
h_ziaaddiniyahoo.com
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb