دوره 28، شماره 1 - ( بهار 1401 )                   جلد 28 شماره 1 صفحات 121-106 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران.
2- مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان، فرماندهی انتظامی، تهران، ایران.
3- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت‌مدرس تهران، تهران، ایران.
4- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران. ، lavasani.f@gmail.com
چکیده:   (2972 مشاهده)
اهداف مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه ارزیابی سلامت روان و ناسازگاری اجتماعی در نوجوانان ایرانی انجام شد.
مواد و روش ها پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود که در قالب دو مطالعه مجزا از هم انجام شد. نمونه مطالعه اول شامل‌ 604 نفر از دانش‌آموزان ‌اسلام‌شهر (سال تحصیلی 1399-1398) بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نمونه مطالعه دوم 44 نفر از نوجوانان مراجعه‌کننده به درمانگاه مؤسسه روان‌پزشکی تهران بودند که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه ارزیابی سلامت روان و ناسازگاری نوجوانان و پرسش‌نامه توانایی‌ها و مشکلات بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌ تحلیل عاملیِ تأییدی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته ها نتایج تجزیه و تحلیل ساختار تک‌عاملی و دوعاملی را تأیید کرد. به‌جز دو مقیاس اختلال خوردن و اختلال شخصیت که ضریب آلفای کرونباخ ضعیفی داشتند (0/570)، ضریب آلفای کرونباخ دیگر مقیاس‌ها در دامنه0/73 تا 0/94 متغیر بود. پایایی بازآزمایی بیشتر مقیاس‌ها در دامنه 0/54 تا 0/81 قرار داشت، اما مقیاس‌های اختلالات شخصیت، اختلال خوردن و اختلال عملکرد مرتبط با اختلال خوردن پایایی بازآزمایی ضعیفی داشتند (48/0-38/0). ضریب همبستگی میان مقیاس‌های پرسش‌نامه اصلی با مقیاس‌های پرسش‌نامه توانایی‌ها و مشکلات نشان‌دهنده روایی هم‌زمان مناسب ابزار بود (P<0/05).
نتیجه گیری پرسش‌نامه ارزیابی سلامت روان و ناسازگاری‌های اجتماعی نوجوانان برای غربالگری مشکلات نوجوانان از ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی برخوردار است، اما سه مقیاس سایکوپاتی (مانند نسخه اصلی)، اختلال خوردن و اختلال عملکرد مرتبط با خوردن از ویژگی‌های روان‌سنجی ضعیفی برخوردار هستند. 
متن کامل [PDF 6832 kb]   (1295 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (637 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1399/4/13 | پذیرش: 1399/11/12 | انتشار: 1401/1/12

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.