مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران- راهنمای نویسندگان
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای دریافت الگوی رفرنس‌دهی به سبک ونکوور اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت راهنمای نوشتن چکیده انگلیسی مبسوط اینجا را کلیک کنید.

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار سابق) نشریه‌‌ای علمی- پژوهشی در زمینه‌های روانپزشکی، روانشناسی بالینی و بهداشت روانی وابسته به انستیتو روانپزشکی تهران است. این نشریه پذیرای مقاله‌های پژوهشی اصیل، مروری و گزارش موردی، و نیز مقاله‌های کوتاه علمی و نامه به سردبیر است. کلیه مقاله‌ها توسط داوران نشریه ارزیابی می‌گردد و در صورت نداشتن مشکل عمده، نتیجه‌های ارزیابی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله می‌رسد تا نسخه جدید مقاله را آماده و ارسال نماید. نسخه جدید دوباره توسط داوران و شورای نویسندگان نشریه ارزیابی و نتیجه آن به نویسنده مسئول مقاله اعلام می‌گردد.

شرایط نگارش مقاله

مقاله‌های اصیل (original)

1- مقاله باید شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و منابع باشد. متن مقاله به زبان فارسی و چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.

2- چکیده  فارسی و انگلیسی شامل عنوان‌های هدف، روش‌، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلیدواژه (دست‌کم سه واژه) باشد و از 250 کلمه تجاوز نکند.

3- چکیده انگلیسی مبسوط شامل عنوان های مقدمه، روش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری باشد و از 1000 کلمه کمتر نباشد.

4- مقدمه شامل مرور کوتاهی بر ادبیات مربوط، هدف از انجام پژوهش با توجه به پیشینه آن و فرضیه‌های مورد بررسی باشد.

5- روش به‌گونه‌ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را با تمام جزئیات تکرار کنند.

6- یافته‌ها به شیوه‌ای ارائه شوند که امکان تحلیل توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد. هم‌چنین، از کمترین تعداد لازم جدول، شکل‌ و نمودار استفاده شود.

7- بحث به یافته‌ها مستند شود و بر پایه هدف‌های پژوهش نوشته شود.

8- نتیجه‌گیری به اختصار و به‌عنوان جمع‌بندی بحث ارائه شود.

9- سپاسگزاری شامل تشکر از افراد مورد نظر نویسنده و ذکر نام سازمان‌(های) حمایت‌کننده یا تأمین‌کننده مالی پژوهش باشد.

10- منابع مطابق با الگوی ونکوور تنظیم شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت مجله مراجعه گردد.

مقاله‌های مروری (review)

1- تنها مقاله‌ای پذیرفته می‌شود که نویسنده آن در زمینه مربوطه صاحب‌نظر بوده، در فهرست منابع به مقاله‌های خود اشاره کرده باشد.

2- اصول کلی نگارش مشابه سایر مقاله‌های پژوهشی است.

گزارش‌های موردی

    شامل گزارش موارد نادر یا جالب است و باید شامل چکیده، مقدمه، گزارش مورد، بحث، نتیجه‌‌گیری، سپاسگزاری و منابع باشد و از 2000 کلمه تجاوز نکند.

نامه به سردبیر

   نامه می‌تواند به‌صورت ارایه مشاهدات علمی یا نقد یکی از مقالات چاپ شده در این مجله باشد و با بحثی کوتاه، همراه با درج فهرست منابع نگاشته شود. نقد مقاله برای نویسنده مسئول مقاله مورد نقد، ارسال خواهد شد و همراه با پاسخ وی، در صورت تصویب شورای نویسندگان به چاپ خواهد رسید.

شرایط ارسال مقاله

1- مقاله نباید پیش از این انتشار یافته یا هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. در زمان پذیرش مقاله برای چاپ، حقوق چاپ مقاله به این مجله انتقال می‌‌یابد و چاپ متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها ‌تنها با اجازه نشریه قابل انجام است.

2- مقاله در نرم‌افزار word با فونت B Zar و سایز 12، روی قطع A4، با حاشیه 3 سانتی‌متر از هر چهار طرف و به‌صورت یک ستونی تایپ شود. شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها همراه با زیرنویس تهیه شوند و در متن مقاله به همه آنها اشاره شود. نویسنده مسئول مشخص شود و مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، سازمان وابسته، آدرس پستی، آدرس پست الکترونیک، شماره تلفن و دورنگار او به همراه مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی کلیه نویسندگان در مقاله درج گردد.

3- ارسال مقاله فقط از طریق online submission پذیرفته می‌شود.

4- آدرس پایگاه الکترونیکی مجله http://ijpcp.iums.ac.ir است که ارسال‌کننده مقاله با ثبت‌نام در پایگاه، با نام کاربری و رمز عبور وارد سایت مجله شده و با کلیک روی «راهنمای ارسال مقاله» از طریق منوی ارسال الکترونیکی مقاله، آن را submit می‌کند. نکته مهم این‌که در قسمت «فایل جدید مقاله» باید مقاله با نام نویسنده (نویسندگان) و در قسمت «فایل بدون نام نویسنده»، حتماً فایل مقاله که در چکیده فارسی و انگلیسی آن نام نویسنده (نویسندگان) و همه اطلاعات مربوط به آنها حذف شده، فراگذاری شود.

5- مقاله‌های کارآزمایی بالینی پیش از ارسال برای چاپ، بایستی در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران IRCT به آدرس زیر ثبت شده و کد ثبت آنها به‌همراه مقاله ارسال شود: http://www.irct.ir 

6-  فرم تعهدنامه تکمیل و بعد از امضای همه نویسندگان، به آدرس ایمیل مجله، ارسال شود.

  مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در پذیرش یا رد، انجام اصلاحات و یا ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران:
http://ijpcp.iums.ac.ir/find.php?item=1.67.21.fa
برگشت به اصل مطلب