مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
نشانی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران 
 کدپستی:1445613111
صندوق پستی: 441- 14565
تلفاکس: 66506899
وب‌سایت: http://ijpcp.iums.ac.ir 
ایمیل: ijpcp@iums.ac.ir
ناشر:‌ نگاه‌مشرق‌میانه
تلفن ناشر: 02186036497، 02186037228
وب‌سایت ناشر: www.nirp.ir
ایمیل ناشر: info@nirp.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران:
http://ijpcp.iums.ac.ir/find.php?item=1.55.19.fa
برگشت به اصل مطلب