مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران- اطلاعات نشریه
اهداف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران با هدف افزایش دانش و آگاهی جامعه در حوزه بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی اقدام به چاپ مقالات پژوهشی، مروری، موردی و علمی کوتاه نموده است که هر سال چهار شماره از آن منتشر می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران:
http://ijpcp.iums.ac.ir/find.php?item=1.38.32.fa
برگشت به اصل مطلب