اسامی داوران فصلنامه

 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1397
دکتر امراله ابراهیمی
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر مسعود احمدزاد اصل
دکتر صلاح الدین اسدی
دکتر مهین اسلامی شهر بابکی
دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر عبدالله امیدی
دکتر مهدی امینی
دکتر بلال ایزانلو
دکتر رضا آرزومندان
دکتر مهدی بخشی زاده
دکتر شهاب بنی هاشم
دکتر لیلی پناغی
دکتر محمد رضا پیرمرادی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر نرگس چیمه
دکتر رسول حشمتی
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر کتایون خوشابی
رضا داورنیا
دکتر رزیتا داوری
دکتر پرویز دباغی
دکتر هدی دوس علی وند
دکتر بهروز دولتشاهی
دکتر محمود دهقانی
دکتر کتایون راز جویان
دکتر وحید راشدی
دکتر عباس رمضانی فرانی
دکتر هادی رنجبر
دکتر جمیله زارعی
دکتر کمیل زاهدی تجریشی
دکتر حسین شاره
دکتر محمدرضا شالبافان
دکتر سید وحید شریعت
دکتر محمود شمشیری
دکتر فرشاد شیبانی
دکتر منصور صالحی
دکتر روح اله صدیق
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر اسما عاقبتی
دکتر کاوه علوی
دکتر رزا علیخانی
دکتر پویا فرخ نژاد افشار
دکتر حجت اله فراهانی

دکتر علی فرهودیان
دکتر حسن فرهی
دکتر پدیده قائلی
دکتر محمد قدیری
دکتر ابوالفضل قریشی
دکتر میرفرهاد قلعه بندی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر رئوفه قیومی
دکتر مژگان لطفی
دکتر فهیمه لواسانی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر شهرام محمدخانی
دکتر علی محمدزاده
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر مجید محمود علیلو
دکتر صالحه مرتضوی
دکتر ربابه مزینانی
دکتر نادره معماریان
دکتر فرشته موتابی
اسماعیل موسوی اصل
دکتر مرضیه نجومی
دکتر مهریار ندرمحمدی
سید سپهر هاشمیان
زهرا هوشیاری
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1396
 
دکتر امرالله  ابراهیمی
دکتر حمیدرضا  احمدخانیها
دکتر مهدی  اکبری
دکتر عبدالله  امیدی
دکتر مهدی  امینی
دکتر رضا  آرزومندان
دکتر پرویز آزاد فلاح
دکتر نور محمد  بخشانی
دکتر عباس بخشی پور
مهدی  بخشی زاده
دکتر لیلی  پناغی
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دکتر امیر حسین جلالی
دکتر نرگس چیمه
دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر حسین  خدمتگزار
دکتر کتایون خوشابی
دکتر حسین داداش زاده
دکتر پرویز دباغی
دکتر محمود دهقانی
دکتر کتایون  رازجویان
دکتر وحید راشدی
دکتر اسحق رحیمیان بوگر
کمیل  زاهدی تجریشی
دکتر حسین  شاره
دکتر محمدرضا شالبافان
دکتر زهرا شهریور
فرشاد شیبانی
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
دکتر سیامک  طهماسبی
دکتر اسماء عاقبتی
دکتر حجت اله  فراهانی
دکتر پویا  فرخ نژاد افشار
حسن  فرهی
دکتر میرفرهاد قلعه بندی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر رئوفه قیومی
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر مژگان لطفی
دکتر فهیمه لواسانی فتحعلی
دکتر شهرام محمدخانی
دکتر پروانه  محمدخانی
دکتر ابوالفضل  محمدی
اسماعیل  موسوی
دکتر نیلوفر مهدوی
سپهر  هاشمیان
 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1395
 
دکتر امراله ابراهیمی
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر مسعود احمدزاد اصل
دکتر رضا آرزومندان
دکتر علی اصغراصغرنژاد فرید
دکتر مهدی اکبری
دکتر عبدالله امیدی
دکتر معصومه امین اسماعیلی
دکتر مهدی امینی
دکتر مهدی بخشی‌زاده
دکتر لیلی پناغی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر مجتبی حبیبی
دکتر سیدمهدی حسن زاده
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مریم حناسابزاده
دکتر مژگان خادمی
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر محبوبه دادفر
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دهقانی
دکتر بهروز دولتشاهی
دکتر اسحق رحیمیان بوگر
دکتر عباس رمضانی فرانی
دکتر کمیل زاهدی تجریشی
دکتر  فاطمه زرگر
دکتر حسین شاره
دکتر سیدوحید شریعت
دکتر زهرا شهریور
دکتر فرشاد شیبانی
 
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
دکتر منصور صالحی
دکتر روح الله صدیق
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر اسما عاقبتی
دکتر سعید عبادی زارع
دکتر کاوه علوی
دکتر حسن فرهی
دکتر محمد قدیری
دکتر ابوالفضل قریشی
دکتر عاطفه قنبری
دکتر شهربانو قهاری
دکتر رئوفه قیومی
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر مژگان لطفی
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
دکتر هما محمد صادقی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر علی محمدزاده
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر ربابه مزینانی
دکتر نهاله مشتاق
دکتر  نادره معماریان
دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی اکبر نجاتی صفا
دکتر مهریار ندرمحمدی
دکتر احمد علی نوربالا
دکتر ربابه نوری
دکتر سپهر هاشمیان
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1394
 
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر مسعود احمدزاد اصل
دکر غلامحسین احمدزاده
دکتر محمد اربابی
آقای صلاح‌الدین اسدی
دکتر مهین اسلامی شهربابکی
دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر مهدی اکبری
دکتر همایون امینی
دکتر نورمحمد بخشانی
دکتر مجید برکتین
دکتر شهاب بنی‌هاشم
دکتر لیلی پناغی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر فاطمه خدایی‌فر
دکتر حسین خدمتگزار
دکتر علی خردمند
دکتر کتایون خوشابی
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر محبوبه دادفر
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دژکام
دکتر محسن دهقانی
دکتر محمود دهقانی
دکتر کتایون رازجویان
دکتر اسحق رحیمیان بوگر
دکتر سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی
دکتر غزال زاهد
دکتر یوسف سمنانی
دکتر حسین شاره
دکتر سید وحید شریعت
دکتر بهنام شریعتی
دکتر جمال شمس
 
دکتر زهرا شهریور
دکتر مجید صادقی
دکتر منصور صالحی
دکتر روح‌الله صدیق
دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی
دکتر اسماء عاقبتی
دکتر سعید عبادی زارع
دکتر فریبا عربگل
دکتر جعفر عطاری مقدم
دکتر فهیمه  فتحعلی لواسانی
دکتر لادن فتی
دکتر علی  فرهودیان
دکتر فرهاد فرید حسینی
دکتر پدیده قائلی
دکتر محمد قدیری
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر محمدباقر کجباف
دکتر علی کبیر
دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر هما محمد صادقی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر علی محمدزاده
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر ربابه مزینانی
دکتر فر شته موتابی
دکتر سید غفور موسوی
دکتر نیلوفر مهدوی
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر مرضیه نجومی
دکتر مهریار ندرمحمدی
دکتر احمد نوربالا
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1393
 
دکتر مسعود احمدزاد اصل
دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر مهدی اکبری
دکتر نورمحمد بخشانی
دکتر سید شهاب بنی‌هاشم
دکتر لیلی پناغی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر فاطمه خدایی‌فر
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دژکام
دکتر بهروز دولتشاهی
دکتر محمود دهقانی
دکتر فیروزه رئیسی
دکتر یوسف سمنانی
دکتر حسین شاره
دکتر سید وحید شریعت
دکتر جمال شمس
دکتر زهرا شهریور
دکتر سیامک طهماسبی
 
دکتر اسماء عاقبتی
دکتر سعید عبادی زارع
دکتر فریبا عربگل
دکتر حجت‌الله فراهانی
دکتر علی فرهودیان
دکتر پدیده قائلی
دکتر محمد قدیری
دکتر علی قلعه‌ایها
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر علی کبیر
دکتر محمدباقر کجباف
دکتر امیرعباس کشاورز
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر مهرداد محمدیان
دکتر مجید محمود علیلو
دکتر نیلوفر مهدوی
دکتر فرزانه میکاییلی منیع
دکتر علی اکبر نجاتی صفا
دکتر احمد علی نوربالا
 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1392
 
دکتر مسعود احمدزاد اصل
دکتر معصومه اسماعیلی
دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر معصومه امین اسماعیلی
دکتر همایون امینی
دکتر نورمحمد بخشانی
دکتر مجید برکتین
دکتر حسن پالاهنگ
دکتر لیلی پناغی
دکتر مهدی تهرانی دوست
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر فیروزه درخشانپور
دکتر محمود دژکام
دکتر محمود دهقانی
دکترکتایون رازجویان
دکتر عمران محمدرزاقی
دکتر یوسف سمنانی
دکتر حسین شاره
دکتر سید وحید شریعت
دکتر جمال شمس
دکتر زهرا شهریور
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
دکتر مجید صادقی
 
دکتر منصور صالحی
دکتر مهدیه صالحی
دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر علیرضا ظهیرالدین
دکتر سعید عبادی زارع
دکتر فریبا عربگل
دکتر علی فرهودیان
دکتر محمد قدیری وصفی
دکتر علی قلعه‌ایها
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر علی کبیر
دکتر امیرعباس کشاورز
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر فهیمه لواسانی
دکتر علی محمدزاده
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر مهرداد محمدیان
دکتر مجید محمود علیلو
دکتر مهدیه معین‌الغربایی
دکتر آزاده ملکیان
دکتر نیلوفر مهدوی
دکتر علی اکبر نجاتی‌صفا
دکتر مهریار ندرمحمدی
دکتر احمد نوربالا
   
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1391
 
دکتر ماهیار آذر
دکتر امیر اصنافی
دکتر معصومه امین‌اسماعیلی
دکتر همایون امینی
دکتر نورمحمد بخشانی
دکترمجید برکتین
دکتر لیلی پناغی
دکتر سامان توکلی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر احمد حاجبی
دکتر سید مهدی حسن‌زاده
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر فیروزه درخشانپور
دکتر محمود دژکام
دکتر محمود دهقانی
دکتر فیروزه رئیسی
دکتر رضا رادگودرزی
دکتر کتایون رازجویان
دکتر عباس رمضانی فرانی
دکتر یوسف  سمنانی 
دکتر حسین  شاره
دکتر سیدوحید شریعت
دکتر جمال شمس
دکتر زهرا شهریور
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
دکتر منصور  صالحی
دکتر مژگان  صلواتی
 
دکتر مهدی صمیمی اردستانی
دکتر مهران ضرغامی
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر احمد عاشوری
دکتر فریبا عربگل
دکتر کاوه علوی
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
دکتر لادن فتی
دکتر فربد فدایی
دکتر علی فرهویان
دکتر پدیده  قائلی
دکتر سیدابوالفضل قریشی
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر علی کبیر
دکترمحمدباقر کجباف
دکتر امیرعباس کشاورز
دکتر علیرضا کیامنش
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر علی محمدزاده
دکتر مجید  محمود علیلو
دکتر فرشته موتابی
دکتر سیدغفور موسوی
دکتر نیلوفر مهدوی
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر شکوه نوابی‌نژاد
دکتر احمدعلی نوربالا
 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1390
 
 دکتر همایون امینی
دکتر نورمحمد بخشانی
دکتر لیلی پناغی
دکتر مهدی تهرانی‌دوست
دکتر مسعود جان‌بزرگی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر احمد حاجبی
دکتر سیدمهدی حسن‌زاده
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مژگان خادمی
دکتر کتایون خوشابی
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دهقانی
دکتر کتایون رازجویان
دکتر عباس رمضانی فرانی
دکتر یوسف سمنانی
دکتر حسین شاره
دکتر سیدوحید شریعت
دکتر زهرا شهریور
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
 
دکتر مجید صادقی
دکتر مژگان صلواتی
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر فریبا عربگل
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
دکتر لادن فتی
دکتر فربد فدایی
دکتر علی فرهودیان
دکتر پدیده قائلی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر علی کبیر
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر مجید محمود علیلو
دکتر مهدیه معین‌الغربایی
دکتر نیلوفر مهدوی
دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1389
 دکتر محمدرضا اسکندری
دکتر علی اصغراصغرنژاد فرید
دکتر معصومه امین اسماعیلی
دکتر همایون امینی
دکتر نورمحمد بخشانی
دکتر مجید برکتین
دکتر نرگس بیرقی
دکتر لیلی پناغی
دکتر مهدی تهرانی‌دوست
دکتر مسعود جان‌بزرگی
دکتر احمد حاجبی
دکتر سیدمهدی حسن‌زاده
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر محمد خیر
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دژکام
دکتر محمود دهقانی
دکتر کتایون رازجویان
آقای عباس رمضانی فرانی
دکتر یوسف سمنانی
دکتر حسین شاره
دکتر سیدوحید شریعت
 
دکتر زهرا شهریور
دکتر منصور صالحی
دکتر مهدی صمیمی اردستانی
دکتر لادن فتی
دکتر فربد فدایی
دکتر علی فرهودیان
دکتر محمد قدیری
دکتر شهربانو قهاری
دکتر جلیل کوهپایه‌زاده
دکتر علی کبیر
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر یاسمن متقی‌پور
آقای ابوالفضل محمدی
دکتر مجید محمودعلیلو
دکتر جواد محمودی قرائی
دکتر ربابه مزینانی
دکتر سیدکاظم ملکوتی
دکتر فرشته موتابی
دکتر سیدغفور موسوی
دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی اکبر نجاتی‌صفا
دکتر شبنم نوحه‌سرا
 
   
 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1388
 
دکتر مریم آگیلار وفایی
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر معصومه اسماعیلی
دکتر مهرداد افتخار
خانم عزیزه افخم ابراهیمی
دکتر معصومه امین اسماعیلی
دکتر همایون امینی
دکتر عباس بخشی‌پور رودسری
دکتر مجید برکتین
دکتر نرگس بیرقی
دکتر لیلی پناغی
دکتر مسعود جان‌بزرگی
دکتر احمد حاجبی
دکتر سیدمهدی حسن‌زاده
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مهناز خانوی
دکتر فاطمه خدایی‌فر
آقای حسین خدمتگزار
دکتر محمد خیر
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دژکام
آقای محمود دهقانی
دکتر فیرزوه رئیسی
دکتر کتایون رازجویان
آقای عباس رمضانی فرانی
دکتر محمدرضا زرین‌دست
دکتر سیامک سامانی
دکتر یوسف سمنانی
آقای حسین شاره
دکتر سید وحید شریعت
 
آقای امید شکری
دکتر جمال شمس
دکتر زهرا شهریور
دکتر الهام شیرازی
دکتر مجید صادقی
دکتر خیراله صادقی
دکتر منصور صالحی
دکتر مهران ضرغامی
آقای سیامک طهماسبی
آقای سعید عبادی زارع
دکتر بنفشه غرایی
دکتر لادن فتی
دکتر علی فرهودیان
دکتر فرهاد فریدحسینی
دکتر پدیده قائلی
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر شهربانو قهاری
دکتر علی کبیر
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر یاسمن متقی‌پور
دکتر مجید محمود علیلو
دکتر جواد محمودی قرائی
دکتر مازیار مرادی لاکه
دکتر ربابه مزینانی
دکتر سیدکاظم ملکوتی
دکتر فرشته موتابی
دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر شکوه نوابی‌نژاد
دکتر شبنم نوحه‌سرا
 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1387
 
دکتر مریم آگیلار وفایی
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر محمد اربابی
دکتر معصومه اسماعیلی
دکتر مهرداد افتخار
خانم عزیزه افخم ابراهیمی
دکتر همایون امینی
دکتر مریم بختیاری
دکتر عباس بخشی‌پور رودسری
دکتر مجید برکتین
دکتر لیلی پناغی
دکتر مهدی تهرانی دوست
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مریم حناسابزاده
دکتر محمد خیر
دکتر حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر محمود دژکام
آقای عباس رمضانی فرانی
دکتر شاهرخ سردار پور گودرزی
دکتر یوسف سمنانی
آقای حسین شاره
دکتر سیدوحید شریعت
آقای امید شکری
دکتر زهرا شهریور
دکتر الهام شیرازی
دکتر خیراله صادقی
دکتر منصور صالحی
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر بنفشه غرایی
دکتر لادن فتی
دکتر علی فرهودیان
دکتر فرهاد فرید حسینی
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر حسین کاویانی
دکتر محمدعلی گودرزی
دکتر یاسمن متقی‌پور
دکتر جواد محمودی قرائی
دکتر سیدکاظم ملکوتی
دکتر حسین مولوی
دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر شبنم نوحه‌سرا
دکتر احمدعلی نوربالا
 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1386
 
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
دکتر محمد اربابی
دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر مهرداد افتخار
خانم عزیزه افخم ابراهیمی
دکتر نسرین امیری
دکتر همایون امینی
دکتر مجید برکتین
دکتر نرگس بیرقی
دکتر لیلی پناغی
دکتر مهدی تهرانی‌دوست
دکتر مسعود جان بزرگی
دکتر احمد جلیلی
دکتر سیدمهدی حسن‌زاده
دکتر حسن حق‌شناس
دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر کتایون خوشابی
آقای حسین داداش‌زاده
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
 دکتر محمود دژکام
 دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر علی دلاور
دکتر رضا راد گودرزی
دکتر آفرین رحیمی‌موقر
آقای عباس رمضانی فرانی
دکتر محمدعلی زکی
دکتر یوسف سمنانی
 دکتر مریم نوروزیان
دکتر سیدوحید شریعت
 دکتر همایون هادیزاده
آقای امید شکری
 دکتر رخساره یزدان‌دوست
دکتر زهرا شهریور
دکتر الهام شیرازی
آقای خیراله صادقی
دکتر منصور صالحی
دکتر مهران ضرغامی
دکتر فرهاد طارمیان
دکتر محمدرضا عابدی
دکتر شکرالله عبدالله‌زاده
دکتر فریبا عربگل
دکتر بنفشه غرایی
دکتر لادن فتی
دکتر علی فرهودیان
دکتر فربد فدایی
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر حسین کاویانی 
دکتر مهرداد محمدیان
دکتر جواد محمودی قرایی
دکتر ربابه مزینانی
دکتر سیدکاظم ملکوتی
دکتر غلامرضا میرسپاسی
دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر مرضیه نجومی
دکتر شکوه نوابی‌نژاد
دکتر شبنم نوحه‌سرا
دکتر احمدعلی نوربالا

 
 
گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1385
 
دکتر حمیدرضا احمدخانیها دکتر سیدوحید شریعت
دکتر محمد اربابی دکتر گیتی شمس
دکتر سیدمحمد اسعدی دکتر مهرناز شهرآرای
دکتر اصغر اصغرنژاد فرید دکتر زهرا شهریور
دکتر مهرداد افتخار دکتر الهام شیرازی
خانم عزیزه افخم ابراهیمی آقای خیرا... صادقی
دکتر همایون امینی دکتر مجید صادقی
دکتر مریم بختیاری دکتر منصور صالحی
دکتر لیلی پناغی دکتر مهران ضرغامی
دکتر مهدی تهرانی‌دوست دکتر محمدرضا عابدی
دکتر مسعود جان بزرگی دکتر بنفشه غرایی
دکتر بهروز جلیلی دکتر لادن فتی
دکتر سیدمهدی حسن‌زاده دکتر ستاره فروزان
دکتر میترا حکیم شوشتری دکتر محمد قدیری
خانم مریم حناسابزاده دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
دکتر کتایون خوشابی دکتر شهربانو قهاری
آقای حسین داداش‌زاده دکتر حسین کاویانی
دکتر رزیتا داوری آشتیانی دکتر مهرداد محمدیان
دکتر پرویز دباغی دکتر مجید محمود علیلو
دکتر محمود دژکام دکتر سیدکاظم ملکوتی
دکتر شیوا دولت‌آبادی دکتر اشرف‌سادات موسوی
دکتر محمدرضا زرین‌دست دکتر غلامرضا میرسپاسی
خانم ستاره سحری دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
دکتر شاهرخ سردارپور گودرزی دکتر نصرت‌ا... نوروزی
دکتر یوسف سمنانی دکتر رخساره یزدان‌دوست
 
 

دفعات مشاهده: 20778 بار   |   دفعات چاپ: 2949 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 444 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb