اسامی داوران فصلنامه

 

 

گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1393

 

دکتر مسعود احمدزاد اصل

دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید

دکتر مهدی اکبری

دکتر نورمحمد بخشانی

دکتر سید شهاب بنی‌هاشم

دکتر لیلی پناغی

دکتر امیرحسین جلالی

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر مژگان خادمی

دکتر فاطمه خدایی‌فر

دکتر حسین داداش‌زاده

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

دکتر محمود دژکام

دکتر بهروز دولتشاهی

دکتر محمود دهقانی

دکتر فیروزه رئیسی

دکتر یوسف سمنانی

دکتر حسین شاره

دکتر سید وحید شریعت

دکتر جمال شمس

دکتر زهرا شهریور

دکتر سیامک طهماسبی

 

 

دکتر اسماء عاقبتی

دکتر سعید عبادی زارع

دکتر فریبا عربگل

دکتر حجت‌الله فراهانی

دکتر علی فرهودیان

دکتر پدیده قائلی

دکتر محمد قدیری

دکتر علی قلعه‌ایها

دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

دکتر عاطفه قنبری جلفایی

دکتر شهربانو قهاری

دکتر علی کبیر

دکتر محمدباقر کجباف

دکتر امیرعباس کشاورز

دکتر پروانه محمدخانی

دکتر ابوالفضل محمدی

دکتر مهرداد محمدیان

دکتر مجید محمود علیلو

دکتر نیلوفر مهدوی

دکتر فرزانه میکاییلی منیع

دکتر علی اکبر نجاتی صفا

دکتر احمد علی نوربالا

 

گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1392

 

دکتر مسعود احمدزاد اصل

دکتر معصومه اسماعیلی

دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید

دکتر معصومه امین اسماعیلی

دکتر همایون امینی

دکتر نورمحمد بخشانی

دکتر مجید برکتین

دکتر حسن پالاهنگ

دکتر لیلی پناغی

دکتر مهدی تهرانی دوست

دکتر امیرحسین جلالی

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر مژگان خادمی

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

دکتر فیروزه درخشانپور

دکتر محمود دژکام

دکتر محمود دهقانی

دکترکتایون رازجویان

دکتر عمران محمدرزاقی

دکتر یوسف سمنانی

دکتر حسین شاره

دکتر سید وحید شریعت

دکتر جمال شمس

دکتر زهرا شهریور

دکتر محمدباقر صابری زفرقندی

دکتر مجید صادقی

 

 

دکتر منصور صالحی

دکتر مهدیه صالحی

دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی

دکتر سیامک طهماسبی

دکتر علیرضا ظهیرالدین

دکتر سعید عبادی زارع

دکتر فریبا عربگل

دکتر علی فرهودیان

دکتر محمد قدیری وصفی

دکتر علی قلعه‌ایها

دکتر عاطفه قنبری جلفایی

دکتر شهربانو قهاری

دکتر علی کبیر

دکتر امیرعباس کشاورز

دکتر محمدعلی گودرزی

دکتر فهیمه لواسانی

دکتر علی محمدزاده

دکتر ابوالفضل محمدی

دکتر مهرداد محمدیان

دکتر مجید محمود علیلو

دکتر مهدیه معین‌الغربایی

دکتر آزاده ملکیان

دکتر نیلوفر مهدوی

دکتر علی اکبر نجاتی‌صفا

دکتر مهریار ندرمحمدی

دکتر احمد نوربالا


   

 

گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1391

دکتر ماهیار آذر

دکتر امیر اصنافی

دکتر معصومه امین‌اسماعیلی

دکتر همایون امینی

دکتر نورمحمد بخشانی

دکترمجید برکتین

دکتر لیلی پناغی

دکتر سامان توکلی

دکتر امیرحسین جلالی

دکتر احمد حاجبی

دکتر سید مهدی حسن‌زاده

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر مژگان خادمی

دکتر حسین داداش‌زاده

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

دکتر فیروزه درخشانپور

دکتر محمود دژکام

دکتر محمود دهقانی

دکتر فیروزه رئیسی

دکتر رضا رادگودرزی

دکتر کتایون رازجویان

دکتر عباس رمضانی فرانی

دکتر یوسف  سمنانی 

دکتر حسین  شاره

دکتر سیدوحید شریعت

دکتر جمال شمس

دکتر زهرا شهریور

دکتر محمدباقر صابری زفرقندی

دکتر منصور  صالحی

دکتر مژگان  صلواتی

 

 

دکتر مهدی صمیمی اردستانی

دکتر مهران ضرغامی

دکتر سیامک طهماسبی

دکتر محمدرضا عابدی

دکتر احمد عاشوری

دکتر فریبا عربگل

دکتر کاوه علوی

دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی

دکتر لادن فتی

دکتر فربد فدایی

دکتر علی فرهویان

دکتر پدیده  قائلی

دکتر سیدابوالفضل قریشی

دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

دکتر عاطفه قنبری جلفایی

دکتر شهربانو قهاری

دکتر علی کبیر

دکترمحمدباقر کجباف

دکتر امیرعباس کشاورز

دکتر علیرضا کیامنش

دکتر محمدعلی گودرزی

دکتر علی محمدزاده

دکتر مجید  محمود علیلو

دکتر فرشته موتابی

دکتر سیدغفور موسوی

دکتر نیلوفر مهدوی

دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا

دکتر شکوه نوابی‌نژاد

دکتر احمدعلی نوربالا

 

گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1390

 

 

دکتر همایون امینی

دکتر نورمحمد بخشانی

دکتر لیلی پناغی

دکتر مهدی تهرانی‌دوست

دکتر مسعود جان‌بزرگی

دکتر امیرحسین جلالی

دکتر احمد حاجبی

دکتر سیدمهدی حسن‌زاده

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر مژگان خادمی

دکتر کتایون خوشابی

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

دکتر محمود دهقانی

دکتر کتایون رازجویان

دکتر عباس رمضانی فرانی

دکتر یوسف سمنانی

دکتر حسین شاره

دکتر سیدوحید شریعت

دکتر زهرا شهریور

دکتر محمدباقر صابری زفرقندی

 

 

دکتر مجید صادقی

دکتر مژگان صلواتی

دکتر سیامک طهماسبی

دکتر فریبا عربگل

دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی

دکتر لادن فتی

دکتر فربد فدایی

دکتر علی فرهودیان

دکتر پدیده قائلی

دکتر عاطفه قنبری جلفایی

دکتر شهربانو قهاری

دکتر علی کبیر

دکتر محمدعلی گودرزی

دکتر ابوالفضل محمدی

دکتر مجید محمود علیلو

دکتر مهدیه معین‌الغربایی

دکتر نیلوفر مهدوی

دکتر مرتضی ناصربخت

دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا


گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1389 
 

دکتر محمدرضا اسکندری

دکتر علی اصغراصغرنژاد فرید

دکتر معصومه امین اسماعیلی

دکتر همایون امینی

دکتر نورمحمد بخشانی

دکتر مجید برکتین

دکتر نرگس بیرقی

دکتر لیلی پناغی

دکتر مهدی تهرانی‌دوست

دکتر مسعود جان‌بزرگی

دکتر احمد حاجبی

دکتر سیدمهدی حسن‌زاده

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر محمد خیر

دکتر حسین داداش‌زاده

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

دکتر محمود دژکام

دکتر محمود دهقانی

دکتر کتایون رازجویان

آقای عباس رمضانی فرانی

دکتر یوسف سمنانی

دکتر حسین شاره

دکتر سیدوحید شریعت

 

 

دکتر زهرا شهریور

دکتر منصور صالحی

دکتر مهدی صمیمی اردستانی

دکتر لادن فتی

دکتر فربد فدایی

دکتر علی فرهودیان

دکتر محمد قدیری

دکتر شهربانو قهاری

دکتر جلیل کوهپایه‌زاده

دکتر علی کبیر

دکتر محمدعلی گودرزی

دکتر یاسمن متقی‌پور

آقای ابوالفضل محمدی

دکتر مجید محمودعلیلو

دکتر جواد محمودی قرائی

دکتر ربابه مزینانی

دکتر سیدکاظم ملکوتی

دکتر فرشته موتابی

دکتر سیدغفور موسوی

دکتر مرتضی ناصربخت

دکتر علی اکبر نجاتی‌صفا

دکتر شبنم نوحه‌سرا

 

   

 

گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1388

 

دکتر مریم آگیلار وفایی

دکتر حمیدرضا احمدخانیها

دکتر معصومه اسماعیلی

دکتر مهرداد افتخار

خانم عزیزه افخم ابراهیمی

دکتر معصومه امین اسماعیلی

دکتر همایون امینی

دکتر عباس بخشی‌پور رودسری

دکتر مجید برکتین

دکتر نرگس بیرقی

دکتر لیلی پناغی

دکتر مسعود جان‌بزرگی

دکتر احمد حاجبی

دکتر سیدمهدی حسن‌زاده

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر مهناز خانوی

دکتر فاطمه خدایی‌فر

آقای حسین خدمتگزار

دکتر محمد خیر

دکتر حسین داداش‌زاده

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

دکتر محمود دژکام

آقای محمود دهقانی

دکتر فیرزوه رئیسی

دکتر کتایون رازجویان

آقای عباس رمضانی فرانی

دکتر محمدرضا زرین‌دست

دکتر سیامک سامانی

دکتر یوسف سمنانی

آقای حسین شاره

دکتر سید وحید شریعت

 

 

آقای امید شکری

دکتر جمال شمس

دکتر زهرا شهریور

دکتر الهام شیرازی

دکتر مجید صادقی

دکتر خیراله صادقی

دکتر منصور صالحی

دکتر مهران ضرغامی

آقای سیامک طهماسبی

آقای سعید عبادی زارع

دکتر بنفشه غرایی

دکتر لادن فتی

دکتر علی فرهودیان

دکتر فرهاد فریدحسینی

دکتر پدیده قائلی

دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

دکتر شهربانو قهاری

دکتر علی کبیر

دکتر محمدعلی گودرزی

دکتر یاسمن متقی‌پور

دکتر مجید محمود علیلو

دکتر جواد محمودی قرائی

دکتر مازیار مرادی لاکه

دکتر ربابه مزینانی

دکتر سیدکاظم ملکوتی

دکتر فرشته موتابی

دکتر مرتضی ناصربخت

دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا

دکتر شکوه نوابی‌نژاد

دکتر شبنم نوحه‌سرا

 

گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1387

دکتر مریم آگیلار وفایی

دکتر حمیدرضا احمدخانیها

دکتر محمد اربابی

دکتر معصومه اسماعیلی

دکتر مهرداد افتخار

خانم عزیزه افخم ابراهیمی

دکتر همایون امینی

دکتر مریم بختیاری

دکتر عباس بخشی‌پور رودسری

دکتر مجید برکتین

دکتر لیلی پناغی

دکتر مهدی تهرانی دوست

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر مریم حناسابزاده

دکتر محمد خیر

دکتر حسین داداش‌زاده

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

دکتر محمود دژکام

آقای عباس رمضانی فرانی

دکتر شاهرخ سردار پور گودرزی

دکتر یوسف سمنانی

آقای حسین شاره

دکتر سیدوحید شریعت

آقای امید شکری

دکتر زهرا شهریور

دکتر الهام شیرازی

دکتر خیراله صادقی

دکتر منصور صالحی

دکتر محمدرضا عابدی

دکتر بنفشه غرایی

دکتر لادن فتی

دکتر علی فرهودیان

دکتر فرهاد فرید حسینی

دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

دکتر حسین کاویانی

دکتر محمدعلی گودرزی

دکتر یاسمن متقی‌پور

دکتر جواد محمودی قرائی

دکتر سیدکاظم ملکوتی

دکتر حسین مولوی

دکتر مرتضی ناصربخت

دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا

دکتر شبنم نوحه‌سرا

دکتر احمدعلی نوربالا

گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1386

  

دکتر حمیدرضا احمدخانیها

دکتر الهام شیرازی

دکتر محمد اربابی

آقای خیراله صادقی

دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد فرید

دکتر منصور صالحی

دکتر مهرداد افتخار

دکتر مهران ضرغامی

خانم عزیزه افخم ابراهیمی

دکتر فرهاد طارمیان

دکتر نسرین امیری

دکتر محمدرضا عابدی

دکتر همایون امینی

دکتر شکرالله عبدالله‌زاده

دکتر مجید برکتین

دکتر فریبا عربگل

دکتر نرگس بیرقی

دکتر بنفشه غرایی

دکتر لیلی پناغی

دکتر لادن فتی

دکتر مهدی تهرانی‌دوست

دکتر فربد فدایی

دکتر مسعود جان بزرگی

دکتر علی فرهودیان

دکتر احمد جلیلی

دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

دکتر سیدمهدی حسن‌زاده

دکتر حسین کاویانی

دکتر حسن حق‌شناس

دکتر مهرداد محمدیان

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر جواد محمودی قرایی

دکتر کتایون خوشابی

دکتر ربابه مزینانی

آقای حسین داداش‌زاده

دکتر سیدکاظم ملکوتی

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

دکتر غلامرضا میرسپاسی

دکتر محمود دژکام

دکتر مرتضی ناصربخت

دکتر علی دلاور

دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا

دکتر رضا راد گودرزی

دکتر مرضیه نجومی

دکتر آفرین رحیمی‌موقر

دکتر شکوه نوابی‌نژاد

آقای عباس رمضانی فرانی

دکتر شبنم نوحه‌سرا

دکتر محمدعلی زکی

دکتر احمدعلی نوربالا

دکتر یوسف سمنانی

دکتر مریم نوروزیان

دکتر سیدوحید شریعت

دکتر همایون هادیزاده

آقای امید شکری

دکتر رخساره یزدان‌دوست

دکتر زهرا شهریور

 

گروه داوران همتای مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال 1385

دکتر حمیدرضا احمدخانیها

دکتر سیدوحید شریعت

دکتر محمد اربابی

دکتر گیتی شمس

دکتر سیدمحمد اسعدی

دکتر مهرناز شهرآرای

دکتر اصغر اصغرنژاد فرید

دکتر زهرا شهریور

دکتر مهرداد افتخار

دکتر الهام شیرازی

خانم عزیزه افخم ابراهیمی

آقای خیرا... صادقی

دکتر همایون امینی

دکتر مجید صادقی

دکتر مریم بختیاری

دکتر منصور صالحی

دکتر لیلی پناغی

دکتر مهران ضرغامی

دکتر مهدی تهرانی‌دوست

دکتر محمدرضا عابدی

دکتر مسعود جان بزرگی

دکتر بنفشه غرایی

دکتر بهروز جلیلی

دکتر لادن فتی

دکتر سیدمهدی حسن‌زاده

دکتر ستاره فروزان

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر محمد قدیری

خانم مریم حناسابزاده

دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

دکتر کتایون خوشابی

دکتر شهربانو قهاری

آقای حسین داداش‌زاده

دکتر حسین کاویانی

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

دکتر مهرداد محمدیان

دکتر پرویز دباغی

دکتر مجید محمود علیلو

دکتر محمود دژکام

دکتر سیدکاظم ملکوتی

دکتر شیوا دولت‌آبادی

دکتر اشرف‌سادات موسوی

دکتر محمدرضا زرین‌دست

دکتر غلامرضا میرسپاسی

خانم ستاره سحری

دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا

دکتر شاهرخ سردارپور گودرزی

دکتر نصرت‌ا... نوروزی

دکتر یوسف سمنانی

دکتر رخساره یزدان‌دوستCAPTCHA code
دفعات مشاهده: 14725 بار   |   دفعات چاپ: 2271 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 444 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb