دوره 16، شماره 1 - ( بهار 1389 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 14-20 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، E-mail: barekatain@med.mui.ac.ir
چکیده:   (9401 مشاهده)

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «مقیاس ارزیابی شناختی واحد روانپزشکی- عصبی» در بیماران مبتلا به زوال عقل انجام شده است. روش: در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، افراد مراجعه‌کننده به درمانگاه روانپزشکی عصبی بیمارستان نور و بخش نورولوژی بیمارستان آیت‌ا... کاشانی اصفهان در پاییز سال 1387 بررسی و 33 نفر از بیماران مبتلا به زوال عقل به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای این بیماران مقیاس ارزیابی کوتاه وضعیت روانی و مقیاس ارزیابی شناختی واحد روانپزشکی- عصبی اجرا گردید. داده‌ها به‌کمک روش‌های آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون خی‌دو و آلفای کرونباخ تحلیل شدند. یافته‌ها: روایی محتوایی مقیاس ارزیابی شناختی واحد روانپزشکی- عصبی مورد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی آلفای کرونباخ این مقیاس به‌میزان 919/0 به‌دست آمد. روایی هم‌زمان مقیاس ارزیابی شناختی واحد روانپزشکی عصبی با مقیاس ارزیابی کوتاه وضعیت روانی برابر با 922/0 (001/0>p) به‌دست آمد. محاسبه همبستگی میان متغیر‌های جمعیت‌شناختی سن و تحصیلات با نمره کل مقیاس ارزیابی شناختی واحد روانپزشکی- عصبی رابطه معنی‌داری را میان این متغیر‌ها نشان نداد. نتیجه‌گیری: مقیاس ارزیابی شناختی واحد روانپزشکی عصبی، در بررسی بیماران مبتلا به زوال عقل ابزاری با پایایی و روایی قابل قبول بوده و در کارهای بالینی و پژوهشی کاربرد دارد.  

متن کامل [PDF 244 kb]   (2993 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۸۹/۱/۱۵