دوره 25، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 454-471 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.32598/ijpcp.25.4.8


XML English Abstract Print


1- گروه روان شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
2- گروه روان شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. ، abbas_haghayegh@yahoo.com
چکیده:   (1731 مشاهده)
اهداف: اختلال خوردن یکی از اختلالات شایع روانی است که باعث مشکلات متعددی در سلامت جسمی و عملکرد روانی و کیفیت زندگی می‌شود. هدف از این مطالعه، ترجمه و بررسی روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسش‌نامه اعتیاد به غذای یل در افراد با اختلال اعتیاد به غذای شهر اصفهان بود.
مواد و روش ها: در قالب یک پژوهش توصیفی مقطعی، به روش نمونه‌گیری دردسترس در فاصله زمانی اسفند ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۷، نمونه‌ای به حجم ۹۸ نفر از بیماران مبتلا به اعتیاد به غذا و۶۷ نفر افراد غیروابسته به غذا از مرکز تغذیه نوین شهر اصفهان انتخاب شد و افراد ابزارهای پژوهش (پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه ۲۵‌سؤالی اعتیاد به غذا) را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده‌ها از نسخه ۲۴ نرم‌افزار SPSS و نسخه ۱۸ نرم‌افزار Amos استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد ساختار عاملی پرسش‌نامه درمجموع از برازش مناسبی برخوردار است و روایی سازه مطلوبی دارد. بر اساس نتایج تحلیل واریانس، در بررسی روایی افتراقی بین افراد با اختلال اعتیاد به غذا و افراد سالم از لحاظ تمام زیرمقیاس‌های وابستگی به غذا تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (P<۰/۰۵). ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف به غیر از عامل G، در سایر خرده‌مقیاس‌ها بالاتر از ۰/۷ به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که نسخه ترجمه‌شده به فارسی YFAS از روایی و اعتبار نسبتاً مطلوبی برخودار است و می‌توان در موقعیت‌های بالینی و پژوهشی برای ارزیابی اعتیاد به غذا از آن استفاده کرد.
متن کامل [PDF 6244 kb]   (839 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (744 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1397/8/5 | پذیرش: 1398/3/20 | انتشار: 1399/1/30