دوره 24، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 340-355 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/ijpcp.24.3.340


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
3- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، akhbari.saharnaz@gmail.com
چکیده:   (1945 مشاهده)
اهداف مطالعه حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع اعتبارسنجی است. هدف این مطالعه بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسش‌نامه عقاید اصول اجتماعی بود که رشد شناختی بزرگ‌سالان را می‌سنجد.
مواد و روش ها برای انجام این پژوهش 381 نفر از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در سال 1395 با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان شرکت‌کنندگان پژوهش انتخاب شدند و به پرسش‌نامه عقاید اصول اجتماعی پاسخ دادند. ساختار عاملی پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با نرم‌افزار SPSS نسخه 22، تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم‌افزار Amos نسخه 24 و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ و روش آزمون و بازآزمون در نرم‌افزار SPSS بررسی شد. 
یافته ها نتیجه تحلیل مولفه‌های اصلی با چرخش واریماکس نشان داد که راه‌حل‌های چهارعاملی و شش عاملی به ترتیب 30 و 38 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی شاخص‌های برازش بهتر راه‌حل شش‌عاملی نسبت به راه‌حل چهارعاملی را نشان داد که نشان‌دهنده برازش بهتر راه‌حل شش‌عاملی با داده‌ها و در جامعه ایران بود. آلفای کرونباخ کل مقیاس 0/70 و برای 6 عامل از 0/54 تا 0/71 به دست آمد و ضریب همبستگی در روش آزمون و بازآزمون 0/72 به دست آمد که به طور کلی نشان‌دهنده پایایی قابل قبول ابزار است. 
نتیجه گیری به طور کلی نتایج نشان‌دهنده برازش خوب ساختار شش‌عاملی در جامعه ایران و پایایی مناسب این پرسش‌نامه است که می‌توان از آن برای تعیین رشد شناختی بزرگ‌سالان به منظور غربالگری یا اهداف بالینی استفاده کرد.
متن کامل [PDF 2882 kb]   (883 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱۰