دوره 24، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 298-309 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/ijpcp.24.3.298


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
2- دکترای روان‌شناسی بالینی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
چکیده:   (2063 مشاهده)
اهداف رؤیاهای ترسناک یکی از مشکلات خواب در نوجوانی هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه روش‌های کنترل فکر، علائم اختلالات شخصیت با علائم رؤیاهای ترسناک، در بین دانش‌آموزان دختر شهرضا در سال تحصیلی 1393-94 صورت گرفت. 
مواد و روش ها در این مطالعه همبستگی، جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر در مقطع پیش‌دانشگاهی شهرضا بود. نمونه آماری 300 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار استفاده‌شده در پژوهش، پرسش‌نامه کنترل فکر، آزمون بالینی چندمحوری میلیون 3 و پرسش‌نامه علائم رؤیاهای ترسناک بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نرم‌افزار SPSS نسخه 23 بررسی شدند.
یافته ها نتایج پژوهش نشان داد نگرانی از میان روش‌های کنترل فکر با ضریب رگرسیون 0/290 وارد معادله رگرسیون شده است و به‌تنهایی می‌تواند 4/4 درصد از واریانس رؤیاهای ترسناک را توضیح دهد (0/001=P). در گام دوم، اختلال شخصیت وابسته با ضریب رگرسیون 0/243 وارد معادله رگرسیون شده است. این متغیر در کنار نگرانی قادر به پیش‌بینی 5/9 درصد از واریانس علائم رؤیاهای ترسناک است و به‌تنهایی می‌تواند 1/5 درصد از واریانس علائم رؤیاهای ترسناک را توضیح دهد (P<0/05). در گام سوم، اختلال شخصیت خودشیفته با ضریب رگرسیون 0/290 وارد معادله رگرسیون شده است. این متغیر در کنار نگرانی و اختلال شخصیت وابسته قادر به پیش‌بینی 8/4 درصد از واریانس علائم رؤیاهای ترسناک است و به‌تنهایی می‌تواند 2/5 درصد از واریانس علائم رؤیاهای ترسناک را توضیح دهد (P<0/006). 
نتیجه گیری می‌توان نتیجه گرفت که تغییر در نگرانی، اختلالات شخصیتی وابسته، نمایشی، خودشیفته و ضداجتماعی توأم با تغییرات در رؤیاهای ترسناک است. 
متن کامل [PDF 2705 kb]   (657 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱۰