دوره 25، شماره 1 - ( بهار 1398 )                   جلد 25 شماره 1 صفحات 14-25 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دکترای روانشناسی تربیتی، استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
2- دانشجوی دکترا، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
چکیده:   (3845 مشاهده)
اهداف این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روش مداخله‌ای روان‌شناسی مثبت‌گرا بر بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان اجرا شد. 
مواد و روش ها این پژوهش آزمایشی شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری این پژوهش همه دانش‌آموزان دختر دبیرستانی منطقه سریش‌آباد کردستان بودند که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه‌های این پژوهش شامل 30 دانش‌آموز دختر دوره متوسطه بودند که به طور نمونه‌گیری دردسترس گزینش شدند. سپس این تعداد نمونه به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش عبارت از پرسش‌نامه 84‌سؤالی بهزیستی روان‌شناختی ریف بود. پیش‌آزمون در هر دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. سپس روش مداخله‌ای روان‌شناسی مثبت‌گرا به مدت 10 جلسه روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد و پس‌آزمون بعد از اجرای روش مداخله‌ای در هر دو گروه کنترل و آزمایش انجام شد. داده‌ها به روش تحلیل واریانس چند‌متغیره تحلیل شدند.
یافته ها نتایج تحلیل واریانس چند‌متغیری مانوا نشان داد آزمودنی‌های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در متغیر بهزیستی روان‌شناختی بعد از اجرای روش مداخله‌ای روان‌شناسی مثبت‌گرا افزایش معناداری را نشان دادند (001/0>P). نتایج این پژوهش نشان داد روش مداخله‌ای مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌گرا، بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان را افزایش می‌دهد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد روش مداخله‌ای روان‌شناسی مثبت‌گرا بر رشد شخصی، خودمختاری، تسلط بر محیط، روابط مثبت با دیگری، هدف در زندگی و پذیرش خود، تأثیر معناداری داشت (001/0>P). 
نتیجه گیری روش مداخله‌ای روان‌شناسی مثبت‌گرا می‌تواند بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان را افزایش دهد.
متن کامل [PDF 2218 kb]   (3321 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2820 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1396/12/12 | پذیرش: 1398/7/9 | انتشار: 1398/1/12