دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 426-443 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دکترای معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
2- دانشیار معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
3- استاد نرولوژی، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
4- استاد معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
5- استاد عصب شناسی، گروه علوم پایه و توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ، ashayerih.neuroscientist@yahoo.com
چکیده:   (3305 مشاهده)
اهداف این مطالعه، ویژگی‌های محیط کالبدی و تبیین آن را در الگوی معماری مبتنی بر عصب‌روان‌شناختی بررسی می‌کند تا بتواند پاسخ‌گوی نیازهای مرتبط با فرایندهای ذهنی (احساس، ادراک، حافظه و سازمان‌بندی رفتار هدفمند و تطابقی با محیط) مبتلایان به دمانس از نوع آلزایمر باشد. 
مواد و روش ها مطالعه حاضر با نمونه‌گیری هدفمند از مبتلایان به آلزایمر با روش پژوهش توصیفی‌تحلیلی و شیوه تحلیل محتوای کیفی (استقرایی) از ۹ مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته و متون پژوهشی مرتبط انجام شده است. از میان ۶ بیمار انتخاب‌شده، پس از آزمون‌های تعیین سطح بیماری، ۴ نفر انتخاب شدند. برای تکمیل مفاهیم، با ۵ نفر از مراقبان بیماران نیز مصاحبه شد.
یافته ها تحلیل محتوای مصاحبه­‌ها شامل ۲۸ کد استخراج شده اولیه، ۳ زیرطبقه شامل بی‌تفاوتی به عناصر محیطی، تمایل حضور در مکان‌های آشنا و استرس‌زا بودن محیط‌های نا‌آشنا و طبقه مرکزی با مفهوم «ادراک محیطی» استخراج ‌شد.
نتیجه گیری تبیین ویژگی‌های محیط کالبدی و عصب‌روان‌شناختی به صورت همزمان می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد محیط سکونتی، مراقبتی و درمانی این مبتلایان داشته باشد. ازاین‌رو، به‌کارگیری نشانه‌های حسی محیط در کاهش اختلالات رفتاری اثربخش است. بنابراین، ادراک محیطی قوی‌تر به معنای وجود برهم‌کنش بیشتر میان ابعاد مختلف محیط (کالبدی و عصب‌روان‌شناختی) است. 
متن کامل [PDF 6946 kb]   (1365 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2502 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1396/12/8 | پذیرش: 1398/12/20 | انتشار: 1398/12/20

فهرست منابع
1. Sung HC, Chang AM. Use of preferred music to decrease agitated behaviors in older people with dementia: A review of the literature. Journal of Clinical Nursing. 2005; 14(9):1133-40. [DOI:10. 1111/j. 1365-2702. 2005. 01218. x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1365-2702.2005.01218.x] [PMID]
2. Lawton MP. The physical environment of the person with Alzheimer's disease. Aging & Mental Health. 2001; 5(supl. 1):56-64. [PMID] [DOI:10.1080/713650004] [PMID]
3. Mallgrave HF. The Architects Brain: Neuroscience, Creativity, and Architecture [ K Mardomi, S Ebrahimi, Persian trans.]. Tehran: Honar-E Memari Publication; 2017.
4. Brocki KC, Bohlin G. Executive functions in children aged 6 to 13: A dimensional and developmental study. Developmental Neuropsychology. 2004; 26(2):571-93. [DOI:10. 1207/s15326942dn2602_3] [PMID] [DOI:10.1207/s15326942dn2602_3] [PMID]
5. Kaplan S, Berman MG. Directed attention as a common resource for executive functioning and self-regulation. Perspectives on Psychological Science. 2010; 5(1):43-57. [DOI:10. 1177/1745691609356784] [PMID] [DOI:10.1177/1745691609356784] [PMID]
6. Kaplan S. The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology. 1995; 15(3):169-82. [DOI:10. 1016/0272-4944(95)90001-2] [DOI:10.1016/0272-4944(95)90001-2]
7. Atchley P, Warden AC. The need of young adults to text now: Using delay discounting to assess informational choice. Journal of Applied Research in Memory and Cognition. 2012; 1(4):229-34. [DOI:10. 1016/j. jarmac. 2012. 09. 001] [DOI:10.1016/j.jarmac.2012.09.001]
8. Biren, AB. Spatial manifestations of the human psyche. Paper presented at: 2014 ANFA Conference. 23 July 2014; San Diego, California.
9. Pasqualini I, Blanke O. The architectonic self: own body perception and feelings in architectonic space. Cognitive Processing. 2012; 13: S27-S27.
10. Sarmad Z, Bazargan A, Hejazi E. [Research methods in behavioral sciences (Persian)]. Tehran: Agah; 2015.
11. Heydari SH. [Introduction to research method in architecture (Persian)]. Tehran: Fekre Now; 2014.
12. Cho JY, Lee EH. Reducing confusion about grounded theory and qualitative content analysis: Similarities and differences. The Qualitative Report. 2014; 19(32):1-20.
13. Delavar, A. [Theoretical and practical principle of research in humanities and social sciences (Persian)]. Tehran: Roshd; 2013.
14. Javadi PS, Zendehbad A, Darabi F, Khosravifar S, Noroozian M. Development and implementation of Persian test of Elderly for Assessment of Cognition and Executive function (PEACE). Electronic Physician. 2015; 7(7):1549-56. [DOI:10. 19082/1549] [DOI:10.19082/1549] [PMID] [PMCID]
15. Eberhard JP. Applying neuroscience to architecture. Neuron. 2009; 62(6):753-6. [DOI:10. 1016/j. neuron. 2009. 06. 001] [PMID] [DOI:10.1016/j.neuron.2009.06.001] [PMID]
16. Sternberg EM. Healing Spaces: The Science of Place and Well-Being. Cambridge: Harvard University Press; 2010.
17. Armony J, Vuilleumier P. The Cambridge handbook of human affective neuroscience. Cambridge: Cambridge University Press; 2013. [DOI:10. 1017/CBO9780511843716] [DOI:10.1017/CBO9780511843716]
18. Sternberg EM, Wilson MA. Neuroscience and architecture: Seeking common ground. Cell. 2006; 127(2):239-42. [DOI:10. 1016/j. cell. 2006. 10. 012] [PMID] [DOI:10.1016/j.cell.2006.10.012] [PMID]
19. Epstein R, Harris A, Stanley D, Kanwisher N. The para hippocampal place area: Recognition, navigation, or encoding? Neuron. 1999; 23(1):115-25. [DOI:10. 1016/S0896-6273(00)80758-8] [DOI:10.1016/S0896-6273(00)80758-8]
20. Zeisel J. Evidence-based design in coordinated health treatment. Journal of Evidence-Based Design as Health Treatment. 2003; 35-43.
21. Lee AK, Wilson MA. Memory of sequential experience in the hippocampus during slow wave sleep. Neuron. 2002; 36(6):1183-94. [DOI:10. 1016/S0896-6273(02)01096-6] [DOI:10.1016/S0896-6273(02)01096-6]
22. Edelstein RS, Ghetti S, Quas JA, Goodman GS, Alexander KW, Redlich AD, et al. Individual differences in emotional memory: Adult attachment and long-term memory for child sexual abuse. Personality and Social Psychology Bulletin. 2005; 31(11):1537-48. [DOI:10. 1177/0146167205277095] [PMID] [DOI:10.1177/0146167205277095] [PMID]
23. Bangs L. Psychotic reactions and carburetor dung: The work of a legendary critic: Rock'N'Roll as literature and literature as Rock'N'Roll. New York: Anchor; 2013.
24. Taube JS. Head direction cells and the neurophysiological basis for a sense of direction. Progress in Neurobiology. 1998; 55(3):225-56. [DOI:10. 1016/S0301-0082(98)00004-5] [DOI:10.1016/S0301-0082(98)00004-5]
25. Konorski J. Integrative activity of the brain. Chicago: The University of Chicago Press; 1967.
26. Merriman NA, Ondřej J, Roudaia E, O'Sullivan C, Newell FN. Familiar environments enhance object and spatial memory in both younger and older adults. Experimental Brain Research. 2016; 234(6):1555-74. [DOI:10. 1007/s00221-016-4557-0] [PMID] [DOI:10.1007/s00221-016-4557-0] [PMID]
27. Collier L, Truman J. Exploring the multi-sensory environment as a leisure resource for people with complex neurological disabilities. NeuroRehabilitation. 2008; 23(4):361-7. [PMID] [PMID]
28. Mansoori S, Faizi M, Ashayeri H. [New discourse in architecture; Architecture of Neuropsychology (Persian)]. Soffeh. 2018; 28(80):25-40.