دوره 24، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 310-323 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی
2- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد ، solimanian@gmail.com
3- گروه مشاوره و روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
چکیده:   (1998 مشاهده)
اهداف گرایش به مصرف مواد تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین جوّ عاطفی خانواده، احساس انسجام و عواطف با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بود.
مواد و روش ها در قالب یک طرح توصیفی همبستگی، 400 دانشجو (311 مرد و 89 زن) با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدبهشتی مشهد انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش (شامل مقیاس درجه‌بندی روابط والد و فرزندی، مقیاس احساس انسجام، پرسش‌نامه عاطفه مثبت و منفی و مقیاس گرایش به اعتیاد) پاسخ دادند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه رو به عقب تحلیل شد.
یافته ها بین خرده‌مقیاس‌های جوّ عاطفی خانواده، احساس انسجام و عاطفه مثبت با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان رابطه منفی و معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین رابطه بین عواطف منفی و گرایش به مصرف مواد نیز مثبت و معنادار بود (01/0>P؛ 48/0=r). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای جوّ عاطفی مثبت در خانواده و احساس انسجام، پیش‌بین منفی و معنادار و متغیر عاطفه منفی، پیش‌بین مثبت گرایش به مصرف مواد در دانشجویان هستند. با این حال، نقش عاطفه مثبت در پیش‌بینی گرایش به مصرف مواد معنادار نبود. 
نتیجه گیری توجه به مشکلات خانوادگی، تقویت احساس انسجام فردی و آموزش راهبردهای تنظیم هیجانات منفی در قالب برنامه‌های پیشگیری و درمانی می‌تواند نقش مهمی در کاهش گرایش دانشجویان به مصرف مواد داشته باشد.
متن کامل [PDF 3244 kb]   (869 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱۰