دوره 24، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 256-269 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
2- دکترای مشاوره، استادیار، گروه روانشناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. ، fbahari200277@yahoo.com
چکیده:   (2110 مشاهده)
اهداف پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی برنامه‌ریزی عصب زبان‌شناختی بر میزان امید و کیفیت زندگی کودکان سرطانی انجام شد.
مواد و روش ها این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کودکان سرطانی دختر و پسر سرپایی در بیمارستان امیرکبیر و انجمن سرطان تبسم در سال ۱۳۹۵بودند که متقاضی شرکت در جلسات آموزش گروهی برنامه‌ریزی عصب زبان‌شناختی و در حال انجام درمان بودند. بدین منظور ۴۰ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه برنامه‌ریزی عصب زبان‌شناختی و گروه گواه به طور مساوی تقسیم شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه کیفیت زندگی کودکان و مقیاس امید کودکان اسنایدر بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کواریانس چندمتغیره و آزمون t همبسته برای مرحله پیگیری تحلیل شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ نیز تحلیل شد.
یافته ها نتایج نشان داد آموزش گروهی برنامه‌ریزی عصب زبان‌شناختی بر افزایش کیفیت زندگی و امید مؤثر بود و به ترتیب ۷۰ و ۴۰ درصد از واریانس آن را پیش‌بینی می‌کند.
نتیجه گیری با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که آموزش برنامه‌ریزی عصب زبان‌شناختی منجر به افزایش کیفیت زندگی و امید در کودکان سرطانی شده است.
متن کامل [PDF 2893 kb]   (1092 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱