دوره 22، شماره 3 - ( پاییز 1395 )                   جلد 22 شماره 3 صفحات 230-239 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18869/acadpub.ijpcp.22.3.230


XML English Abstract Print


1- دکترای روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
2- دکترای روانشناسی، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ، a_mohammadzadeh@pnu.ac.ir
3- دکترای روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
4- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
چکیده:   (4979 مشاهده)

اهداف پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و بهزیستی مذهبی/معنوی با صفات شخصیت اسکیزوتایپی انجام شد. 
مواد و روش ها این پژوهش از نوع همبستگی- توصیفی است. نمونه پژوهش شامل 351 نفر (208 زن و 143 مرد) از دانشجویان دانشگاه سمنان بودند که به صورت نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های بهزیستی مذهبی/معنوی، ویژگی های شخصیت و صفات شخصیت اسکیزوتایپی پاسخ دادند. داده‌های گردآوری شده با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شد. 
یافته ها نتایج نشان دادکه صفات شخصیت اسکیزوتایپی با برون‌گرایی (001/0P<، 22/0=r)، توافق‌جویی (001/0P<، 23/0=r)، وظیفه‌شناسی (001/0P<، 21/0=r)،  امید به آینده (001/0P<،20/0=r) و امید به خدا (001/0P<، 24/0=r) همبستگی منفی و با روان‌نژندی‌گرایی (001/0P<، 49/0=r) و گشودگی (001/0P<، 19/0=r) همبستگی مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که روان‌نژندی‌گرایی، گشودگی، امید به خدا و توافق‌جویی توانستند 28% از واریانس صفات شخصیت اسکیزوتایپی را پیش‌بینی کنند. 
نتیجه گیری بهزیستی مذهبی/معنوی و صفات شخصیت پیش‌بینی‌کننده‌های مهمی از سلامت روانی می‌باشند. نتایج نشان داد که روان‌نژندگرایی بیشترین توان پیش‌بینی صفات شخصیت اسکیزوتایپی را دارد. 

متن کامل [PDF 4021 kb]   (2542 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۴/۵/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۴/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۹