دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 24 شماره 1 صفحات 56-69 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- گروه روانپزشکی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، Email: behrang.shadloo@gmail.com
چکیده:   (1909 مشاهده)
اهداف برنامهریزی ترخیص فرایندی پویا و جامع و مشارکتی است که هدف آن تعیین ادامه روند درمان مراجعهکنندگان پس از ترخیص و ارائه خدمات و حمایتهای لازم به مُراجعهکننده و مراقبان او است. اخیراً تأثیر مثبت برنامهریزی ترخیص بر شاخصهایی چون بستری مجدد، پایبندی به درمان، طول بستری، هزینههای درمان، بهبود علائم و کیفیت زندگی بیماران در مطالعات متعدد و معتبر نشان داده شده است. هدف از این مطالعه طراحی و راهاندازی خدمت برنامهریزی ترخیص در بیمارستان روزبه است.
مواد و روشها این مطالعه از نوع کیفی و در قالب طراحی خدمت است و در آن از الگوی طراحی خدمات مبتنی بر شواهد، شامل مراحل پنجگانه نیازسنجی، تحلیل وضعیت کنونی، تعیین هزینه، اثربخشی خدمات، اولویتبندی بین مداخلات موجود و درنهایت طراحی ساختار و جزئیات خدمت مدنظر استفاده شده است.
یافتهها مطالعات نیازسنجی و تحلیل وضعیت کنونی بیمارستان روزبه، نشاندهنده پایینبودن پایبندی به معاینات سرپایی و زیاد بودن مدت بستری بود. همچنین اولویتبندی بین مداخلات موجود و طراحی ساختار و جزئیات این خدمات بر اساس اصول ذکرشده در ادبیات علمی و نیازهای مرکز و نیز امکانات در دسترس انجام شد و درنهایت برنامهای جامع، مشارکتی و پیوسته طراحی شد که شامل مراحل ثبت مشخصات، ارزیابی نیازها، هماهنگکردن خدمات و چکلیست اقدامات لازم بود.
نتیجهگیری طراحی و پیادهسازی این خدمت برای اولینبار در کشور در بیمارستان روانپزشکی روزبه انجام شده و لازم است به طور مداوم ارزیابی و بازنگری شود. امید است دیگر مراکز بستری روانپزشکی و نیز مسئولان سلامت روان کشور به طراحی چنین خدماتی توجه کنند.
 
متن کامل [PDF 2976 kb]   (853 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1545 مشاهده)  
نوع مطالعه: گزارش علمي | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۲