دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 23 شماره 4 صفحات 424-437 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hosseinzadeh Firouzabad Y, Bassak Nejad S, Davoudi I. Prediction of Subscale Test Anxiety Considering Behavioral Procrastination, Decisional Procrastination and Cognitive Avoidance in University Students. IJPCP. 2018; 23 (4) :424-437
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2573-fa.html
حسین زاده فیروزآباد یحیی، بساک نژاد سودابه، داودی ایران. پیش بینی مؤلفه های اضطراب امتحان با توجه به اهمال کاری رفتاری، اهمالکاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی در دانشجویان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (4) :424-437

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2573-fa.html


1- کارشناس ارشد گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، E-mail: hosseinzadeh.yahya@gmail.com
2- دکترای روانشناسی، دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
3- دکترای روانشناسی، استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (201 مشاهده)
اهداف اضطراب امتحان، مشکل مهم آموزشی در میان دانشآموزان و دانشجویان سراسر جهان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اهمالکاری رفتاری، اهمالکاری تصمیمگیری و اجتناب شناختی با مؤلفههای اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است.
مواد و روشها پژوهش حاضر، مطالعهای پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه این پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز هستند که بهصورت خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از مقیاس اهمالکاری عمومی لای، مقیاس اهمالکاری تصمیمگیری مان، پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن استفاده شد. در این پژوهش بهمنظور تحلیل دادهها از همبستگی متعارف و رگرسیون چندگانه استفاده شد. دادهها با استفاده از نگارش 17 نرمافزار SPSS تحلیل شدند.
یافتهها یافتهها نشان دادند ترکیب خطی مؤلفههای اضطراب امتحان را میتوان با ترکیب خطی متغیرهای پیشبین، پیشبینی کرد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، اهمالکاری رفتاری و تصمیمگیری بهطور معناداری پیشبینیکننده تحقیر اجتماعی (001/0>P، 238/0=β و 001/0>P، 302/0=β) و خطای شناختی (001/0>P، 381/0=β و 006/0>P، 204/0=β) در دانشجویان بودند. همچنین، اهمالکاری رفتاری و اجتناب شناختی پیشبینیکننده تنیدگی (001/0>P، 314/0=β و 002/0>P، 246/0=β) بودند.
نتیجهگیری از آنجا که متغیرهای مذکور نقش مؤثری در اضطراب امتحان دارند، ضروری است دانشگاهها توجه بیشتری به عوامل تأثیرگذار بر کاهش اهمالکاری و اجتناب شناختی داشته باشند تا از این طریق اضطراب امتحان کاهش یابد.
 
متن کامل [PDF 5711 kb]   (104 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۴

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb