دوره 23، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 306-319 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahrivar Z, Mahmoodi Gharaei J, Zare'i M, Zarrabi M, Shirazi E. Clinical Characteristics, Function, Quality of Life, and Premorbid Adjustment in Children and Adolescents With First-Episode Psychosis Admitted at Roozbeh Hospital. IJPCP. 2017; 23 (3) :306-319
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2490-fa.html
شهریور زهرا، محمودی قرایی جواد، زارعی مریم، ضرابی مژگان، شیرازی الهام. ویژگیهای بالینی، عملکرد، کیفیت زندگی و سازگاری پیش از بیماری در کودکان و نوجوانان مبتلا به روانپریشیِ بار نخست بستری در بیمارستان روزبه. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (3) :306-319

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2490-fa.html


1- مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری- بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، E-mail: sharivar@sina.tums.ac.ir
2- مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
3- ، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
5- مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.
چکیده:   (1433 مشاهده)
اهداف در این مطالعه ویژگیهای بالینی، عملکرد کلی، کیفیت زندگی و سازگاری پیش از بیماری کودکان و نوجوانان مبتلا به روانپریشیِ بار نخست بستری در بیمارستان روانپزشکی روزبه بررسی شد.
مواد و روشها در این مطالعه پیمایشی همه کودکان و نوجوانان مبتلا به روانپریشیِ بار نخست ارزیابی شدند که در سالهای ۱۳۹۲تا ۱۳۹۳ در بخش کودک و نوجوان بیمارستان روزبه بستری شده بودند. تشخیصگذاری بر اساس ارزیابی بالینی روانپزشکی و ترجمه فارسی فهرست اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیای کودکان، نسخه حال و طول عمر (K-SADS-PL-PV) صورت گرفت. برای ارزیابی متغیرهای مربوطه، مقیاس نشانههای مثبت و منفی (PANSS)، سازگاری پیش از بیماری (PAS)، ارزیابی کلی کودکان (CGAS) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (فرم کوتاه) (WHOQoL-Bref) تکمیل شد. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه ۲۰ و روش آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن صورت گرفت.
یافتهها درمیان ۴۴ شرکتکننده (۴۷/۴ درصد پسر) با میانگین سنی ۱۹۳/۱۱ ماه و انحراف استاندارد ۲۱/۵ ماه، ۶۸/۳ درصد از افراد به اختلال خلقی دوقطبی و ۱۵/۹ درصد به اسکیزوفرنیا مبتلا بودند. شایعترین اختلال همراه با اختلال وسواسیجبری و بیشفعالی کمتوجهی بود. سازگاری ضعیف قبل از روانپریشی با سطح تحصیلات رابطه منفی و خطر خودکشی و مدت اختلال روانپریشی رابطه مثبت (P<۰/۰۵) داشت. سطح عملکرد کلی پیش از بروز روانپریشی تنها در ۷ درصد افراد، بیشتر از ۸۰ درصد بود. این میزان در زمان بستری در ۹۵ درصد افراد کمتر از ۴۰ بود.
نتیجهگیری اختلال دوقطبی شایعترین تشخیص روانپریشیِ بار نخست در میان کودکان و نوجوانان بستری بود. روانپریشیِ بار نخست با سطح پایین سازگاری پیش از بیماری و افت شدید عملکرد کلی همراه بود. این یافتهها بر ضرورت درمانهای پیشگیرانه و بهنگام در کودکان و نوجوانان در معرض خطر تأکید دارد.
 
متن کامل [PDF 6653 kb]   (494 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (474 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۹

فهرست منابع
1. Schimmelmann BG, Conus P, Schacht M, Mcgorry P, Lambert M. Predictors of service disengagement in first admitted adolescents with psychosis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2006; 45(8):990–9. doi: 10.1097/01.chi.0000223015.29530.65 [DOI:10.1097/01.chi.0000223015.29530.65]
2. Noguera A, Ballesta P, Baeza I, Arango C, de la Serna E, González Pinto A, et al. Twenty four months of antipsychotic treatment in children and adolescents with first psychotic episode. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2013; 33(4):463–71. doi: 10.1097/jcp.0b013e3182962480 [DOI:10.1097/JCP.0b013e3182962480]
3. Castro Fornieles J, Parellada M, Gonzalez Pinto A, Moreno D, Graell M, Baeza I, et al. The child and adolescent first-episode psychosis study (CAFEPS): Design and baseline results. Schizophrenia Research. 2007; 91(1-3):226–37. doi: 10.1016/j.schres.2006.12.004 [DOI:10.1016/j.schres.2006.12.004]
4. Janssen J, Reig S, Parellada M, Moreno D, Graell M, Fraguas D, et al. Regional gray matter volume deficits in adolescents with first-episode psychosis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2008; 47(11):1311–20. doi: 10.1097/chi.0b013e318184ff48 [DOI:10.1097/CHI.0b013e318184ff48]
5. Amini H, Alaghbandrad J, Omid A, Sharifi V, Davari Ashtiani R, Momeni F, et al. Diagnostic stability in patients with first-episode psychosis. Australasian Psychiatry. 2005; 13(4):388–92. doi: 10.1111/j.1440-1665.2005.02199.x [DOI:10.1111/j.1440-1665.2005.02199.x]
6. Alaghbandrad J., Amini H., Sharifi V., Dashti B. A 2 year followup study on patients with first episode psychosis admitted to Roozbeh Hospital: Demographic and clinical characteristics and comparison of a specialized program and treatment as usual, Final Report. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2010.
7. Sharifi V, Amini H, Shahrivar Z, Mottaghipour Y, Mahmoudi Gharaee J, Alaghband Rad J. Courseof psychotic disorders: A 3-year follow up study of patients with first episode psychosis. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2014; 20(1):35-42.
8. Shahrivar Z, Alaghband Rad J, Mahmoudi Gharaie J, Seddigh A, Salesian N, Jalali Roodsari M, et al. The efficacy of an integrated treatment in comparison with treatment as usual in a group of children and adolescents with first episode psychosis during a two year follow up. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2012; 18(2):115-37.
9. Kaufman J, Birmaher B, Brent D, Rao U, Flynn C, Moreci P, et al. Schedule for affective disorders and schizophrenia for school age children-present and lifetime version (K-SADS-PL): Initial reliability and validity data. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 1997; 36(7):980–8. doi: 10.1097/00004583-199707000-00021 [DOI:10.1097/00004583-199707000-00021]
10. Shahrivar Z, Kousha M, Moallemi S, Tehrani Doost M, Alaghband Rad J. The reliability and validity of kiddie schedule for affective disorders and schizophrenia present and life time version - persian version. Child and Adolescent Mental Health. 2010; 15(2):97–102. doi: 10.1111/j.1475-3588.2008.00518.x [DOI:10.1111/j.1475-3588.2008.00518.x]
11. Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophrenia Bulletin. 1987; 13(2):261–76. doi: 10.1093/schbul/13.2.261 [DOI:10.1093/schbul/13.2.261]
12. Bates MP. The child and adolescent functional assessment scale (CAFAS): Review and current status. Clinical Child and Family Psychology Review. 2001; 4(1):63-84. [DOI:10.1023/A:1009528727345] [PMID]
13. Patterson DA, Lee MS. Field trial of the Global Assessment of Functioning Scale--Modified. American Journal of Psychiatry. 1995; 152(9):1386–8. doi: 10.1176/ajp.152.9.1386 [DOI:10.1176/ajp.152.9.1386]
14. Shaffer D, Gould MS, Brasic J, Ambrosini P, Fisher P, Bird H, et al. A children's global assessment scale (CGAS). Archives of General psychiatry. 1983; 40(11):1228-31. doi: 10.1001/archpsyc.1983.01790100074010 [DOI:10.1001/archpsyc.1983.01790100074010]
15. Blake K, Cangelosi S, Johnson Brooks S, Belcher HME. Reliability of the GAF and CGAS with children exposed to trauma. Child Abuse & Neglect. 2007; 31(8):909–15. doi: 10.1016/j.chiabu.2006.12.017 [DOI:10.1016/j.chiabu.2006.12.017]
16. World Health Organization. WHOQOL-BREF: Introduction, administration and scoring, Field Trial version. Geneva: World Health Organization; 1996.
17. Nedjat S, Montazeri A, Holakouie K, Mohammad K, Majdzadeh R. Psychometric properties of the Iranian interview-administered version of the World Health Organization's Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF): A population based study. BMC Health Services Research. 2008; 8(1):61. doi: 10.1186/1472-6963-8-61 [DOI:10.1186/1472-6963-8-61]
18. Nejat SA, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad KA, Majdzadeh SR. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2006; 4(4):1-2.
19. Krauss H, Marwinski K, Held T, Rietschel M, Freyberger HJ. Reliability and validity of the Premorbid Adjustment Scale (PAS) in a German sample of schizophrenic and schizoaffective patients. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 1998; 248(6):277–81. doi: 10.1007/s004060050050 [DOI:10.1007/s004060050050]
20. Brill N, Reichenberg A, Weiser M, Rabinowitz J. Validity of the premorbid adjustment scale. Schizophrenia Bulletin. 2008; 34(5):981–3. doi: 10.1093/schbul/sbm128 [DOI:10.1093/schbul/sbm128]
21. Mahmoodi Gharaei J, Basirnia A, Abedi N, Shadloo B, Jafari S, Salesian N, et al. Association of premorbid adjustment with symptom profile and quality of life in first episode psychosis in a tertiary hospital in Tehran, Iran. Iranian Journal of P sychiatry. 2010; 5(1):23-27. PMCID: PMC3430406 [PMID] [PMCID]
22. Harper A, Power M, Orley J, Herrman H, Schofield H, Murphy B, et al. Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF Quality of Life Assessment. Psychological Medicine. 1998; 28(3):551–8. doi: 10.1017/s0033291798006667 [DOI:10.1017/S0033291798006667]
23. Driver DI, Gogtay N, Rapoport JL. Childhood onset schizophrenia and early onset schizophrenia spectrum disorders. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 2013; 22(4):539–55. doi: 10.1016/j.chc.2013.04.001 [DOI:10.1016/j.chc.2013.04.001]
24. Schreier HA. Hallucinations in nonpsychotic children: More Common than we think. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 1999; 38(5):623–5. doi: 10.1097/00004583-199905000-00028 [DOI:10.1097/00004583-199905000-00028]
25. Jarbin H., Ott Y., Von Knorring AL. Adult outcome of social function in adolescent onset schizophrenia and affective psychosis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2003; 42(2):176–83. doi: 10.1097/00004583-200302000-00011 [DOI:10.1097/00004583-200302000-00011]
26. Noguera A, Ballesta P, Baeza I, Arango C, de la Serna E, González Pinto A, et al. Twenty four months of antipsychotic treatment in children and adolescents with first psychotic episode. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2013; 33(4):463–71. Doi: 10.1097/jcp.0b013e3182962480 [DOI:10.1097/JCP.0b013e3182962480]
27. Macmillan I, Howells L, Kale K, Hackmann C, Taylor G, Hill K, et al. Social and symptomatic outcomes of first episode bipolar psychoses in an early intervention service. Early Intervention in Psychiatry. 2007; 1(1):79–87. doi: 10.1111/j.1751-7893.2007.00014.x [DOI:10.1111/j.1751-7893.2007.00014.x]
28. Rabinowitz J, De Smedt G, Harvey PD, Davidson M. Relationship between premorbid functioning and symptom severity as assessed at first episode of psychosis. American Journal of Psychiatry. 2002; 159(12):2021–6. doi: 10.1176/appi.ajp.159.12.2021 [DOI:10.1176/appi.ajp.159.12.2021]
29. Castro Fornieles J, Parellada M, Gonzalez Pinto A, Moreno D, Graell M, Baeza I, et al. The child and adolescent first episode psychosis study (CAFEPS): Design and baseline results. Schizophrenia Research. 2007; 91(1-3):226–37. doi: 10.1016/j.schres.2006.12.004 [DOI:10.1016/j.schres.2006.12.004]
30. Falcone T, Mishra L, Carlton E, Lee C, Butler R, Janigro D, et al. Suicidal behavior in adolescents with first episode psychosis. Clinical Schizophrenia & Related Psychoses. 2010; 4(1):34–40. doi: 10.3371/csrp.4.1.2 [DOI:10.3371/CSRP.4.1.2]
31. Chung YC, Jung HY, Kim SW, Lee SH, Shin SE, Shin YM, et al. What factors are related to delayed treatment in individuals at high risk for psychosis. Early Intervention in Psychiatry. 2010; 4(2):124–31. doi: 10.1111/j.1751-7893.2010.00170.x [DOI:10.1111/j.1751-7893.2010.00170.x]
32. Shin YM, Jung HY, Kim SW, Lee SH, Shin SE, Park JI, et al. A descriptive study of pathways to care of high risk for psychosis adolescents in Korea. Early Intervention in Psychiatry. 2010; 4(2):119–23. doi: 10.1111/j.1751-7893.2010.00180.x [DOI:10.1111/j.1751-7893.2010.00180.x]
33. Sharifi V, Kermani Ranjbar T, Amini H, Alaghband Rad J, Salesian N, Seddigh A. Duration of untreated psychosis and pathways to care in patients with first episode psychosis in Iran. Early Intervention in Psychiatry. 2009; 3(2):131–6. doi: 10.1111/j.1751-7893.2009.00119.x [DOI:10.1111/j.1751-7893.2009.00119.x]
34. Archie S, Wilson JH, Woodward K, Hobbs H, Osborne S, McNiven J. Psychotic disorders clinic and first episode psychosis: A program evaluation. The Canadian Journal of Psychiatry. 2005; 50(1):46–51. doi: 10.1177/070674370505000109 [DOI:10.1177/070674370505000109]
35. Ballageer T, Malla A, Manchanda R, Takhar J, Haricharan R. Is adolescent onset first episode psychosis different from adult onset. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2005; 44(8):782–9. doi: 10.1097/01.chi.0000164591.55942.ea [DOI:10.1097/01.chi.0000164591.55942.ea]
36. Marshall M, Lewis S, Lockwood A, Drake R, Jones P, Croudace T. Association between duration of untreated psychosis and outcome in cohorts of first episode patients. Archives of General Psychiatry. 2005; 62(9):975. doi: 10.1001/archpsyc.62.9.975 [DOI:10.1001/archpsyc.62.9.975]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb