دوره 23، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 23 شماره 1 صفحات 10-21 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mousavi E, Gharraee B, Ramazani Farani A, Taremian F. Comparison of Cognitive Errors and Rumination in Obsessive-Compulsive and Social Phobia Disorders. IJPCP. 2017; 23 (1) :10-21
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2390-fa.html
موسوی الناز، غرایی بنفشه، رمضانی فرانی عباس، طارمیان فرهاد. مقایسه خطاهای شناختی و نشخوارهای فکری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی و فوبی اجتماعی. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (1) :10-21

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2390-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علومرفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
2- دکترای روانشناسی بالینی، دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، Email: gharraee.b@iums.ac.ir
3- دکترای روانشناسی بالینی، استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
4- استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علومرفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
چکیده:   (1350 مشاهده)
اهداف این مطالعه، با هدف مقایسه خطاهای شناختی و نشخوارهای فکری، در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکریعملی و فوبی اجتماعی انجام شد.
مواد و روشها طرح پژوهش، تحقیق توصیفی پسرویدادی، از نوع مقطعی بود. شرکتکنندگان پژوهش، سی نفر بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکریعملی و سی نفر بیمار مبتلا به اختلال فوبی اجتماعی، در رده سنی پانزده تا پنجاه سال شهر زنجان بودند. این افراد، بهصورت نمونه دردسترس و با استفاده از تشخیص روانپزشک و مصاحبه تشخیصی ساختاریافته (SCID-I) و ((SCID-II و براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. برای اندازهگیری متغیرها، پرسشنامه خطاهای شناختی ((CET و پرسشنامه سبک پاسخدهی نشخواری (RRS) بهکار رفت. دادهها، با استفاده از نسخه هجدهم نرمافزار SPSS و ازطریق روش تحلیل واریانس چندمتغیره ((MANOVA تحلیل شد.
یافتهها نتایج نشان داد که بین مؤلفههای خطای شناختی بیماران دو گروه، تفاوت معنادار وجود دارد (P0/05). افزونبراین، بین میانگین نمرات مؤلفههای نشخوار فکری در گروهها، در سطح 05/0 تفاوت معنادار وجود ندارد.
نتیجهگیری براساس یافتههای پژوهش، خطاهای شناختی و نشخوارهای فکری، نقش مهمی در اختلالهای وسواس فکریعملی و فوبی اجتماعی دارد که هر دو گروه، آنها را تجربه میکنند؛ هرچند بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکریعملی، درمقایسهبا بیماران مبتلا به اختلال فوبی اجتماعی، خطاهای شناختی بیشتری دارند. همچنین نتایج، نقش برابر نشخوارهای فکری را در آسیبشناسی این دو گروه تأیید میکند.
 
متن کامل [PDF 5259 kb]   (662 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (433 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb